Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
26.10.2017 Rozmowy w Operatorze
Dodano: 27 Październik 2017r. 07:50

W Poznaniu na kwartalnym spotkaniu z przedstawicielami załogi spotkał się zarząd Enea Operatora. Tematyka spotkania:

 1.Uzgodniono nominalny czas pracy na 2018 r oraz dzień wolny- 2 stycznia za święto Trzech Króli przypadające w sobotę. 

2. Zarząd przedstawił sposób przyznania nagród za usuwanie skutków nawałnic z sierpnia 2018 r. Pracownicy którzy przepracowali 20 godzin lub więcej w nadgodzinach otrzymają nagrody. Jest to 832 pracowników

3. Rozliczanie kosztów związkowych. Temat ma zostać omówiony na spotkaniu w dniu 27.10.2017 r. z  dyr.HR EC Anną Kowalik.

4. Skierowana do sanatorium na 2018 r. – Zarząd nie jest jeszcze gotowy do rozmowy na ten temat ale będzie przygotowany na kolejne spotkanie.

5.Zmiany do regulaminu pracy.  – Strona społeczna ma przedstawić swoje propozycje i w bardzo krótkim  czasie rozpoczną się rozmowy w tej sprawie.

6.Przegląd Zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. – W możliwie krótkim czasie odbędzie się spotkanie w tej sprawie.

7.Rozliczenie 1 % funduszu nagród. Do tej pory wypłacono 50% tego funduszu, do końca roku będzie wypłacone kolejne 50%. Na wniosek strony społecznej Zarząd oświadczył, że w przyszłym roku fundusz będzie uruchamiany kwartalnie.

8. Nagroda Świąteczna (karpiowe). W uzgodnieniu płacowym mamy wpisane nie mniej niż  600 zł. Strona społeczna wnosi o rozpoczęcie negocjacji w tej sprawie. Zarząd dostosuje się do tego co będzie wynegocjowane w tej sprawie dla całej GK ponieważ jest to taka nagroda która zdaniem Zarządu winna być taka sama we wszystkich spółkach.

9. Negocjacje dotyczące wzrostu płac w 2018 r. W związku z przygotowywanym planem finansowym na rok 2018. Wnosimy o rozpoczęcie negocjacji płacowych przed zatwierdzeniem planu finansowego przez właściciela czyli ENEA SA. Prezes przychylił się do tej propozycji i takie negocjacje rozpoczną się jeszcze w listopadzie.

10. Etatyzacja i standaryzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. Zespoły robocze zakończyły prace, ale Zarząd jeszcze tego materiału nie przyjął. Więc nam również go nie udostępnił.  Na ten moment już jednak udzielił nam informacji o brakach kadrowych we wszystkich obszarach. Większość RD ma niedobory. W niektórych jednak jest przerost zatrudnienia. Należałoby jednak (tak wynika z tego materiału) zatrudnić bardzo wielu pracowników Zarząd będzie pracował nad rozłożeniem tego zatrudnienia na kilka lat.

11. Logistyka- pilotażowy program zmierzający do wydzielenia magazynów do ENEA Logistyki – Strona społeczna oświadczyła że brnięcie dalej w ten projekt niema żadnego sensu i ostatnie awarie powinny zarząd czegoś nauczyć w tej kwestii. Prezes Kojro stwierdził że nie wiążą się z tym żadne skutki społeczne więc nie jest to domeną związków zawodowych. (nie będą przenoszeni żadni pracownicy)

Szczegóły spotkania do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność

Na podstawie strony NSZZ Solidarność Enea Szczecin.

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.


Wiadomość tą wyświetlono 3050 razy.