Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj
30.08.2016 Uzgodnienia w Enea Serwis.
Dodano: 31 Sierpień 2016r. 07:50

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące Regulaminu Pracy i załączników do Zakładowego Układu Zbiorowego (ZUZP). Pracy w Enea Serwis (ES). Zarząd zaakceptował propozycje zapisów strony związkowej złożone na spotkaniu w dniu 24.08.2016 i ostatecznie uzgodniono nowy Regulamin Pracy w ES. Uzgodniono również treść załączników do ZUZP dotyczących: -wykazu stanowisk na których występuje praca zmianowa (zał.nr 22), -wykazu stanowisk na których praca odbywa się również w nocy (zał.nr 23),-zasad i norm przydziału odzieży ochronnej i roboczej (zał.nr 25), -zasad zaopatrywania w środki czystości (zał.nr 26),-zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napoi (zał.nr 27), -wykazu stanowisk pracy w warunkach uciążliwych (zał.nr 30). Po długiej dyskusji udało się również uzgodnić cześć III ZUZP dotyczącą zasad zaszeregowania i taryfikator kwalifikacyjny.

Po zakończeniu prac zespołu płacowego możliwy będzie powrót do rozmów dotyczących ewentualnych zmian uzgodnionych dokumentów.

Wcześniejsze rozmowy w ES


Wiadomość tą wyświetlono 2673 razy.