Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj
26.08.2016 Dobre wyniki GK Enea za 6 m-cy.
Dodano: 29 Sierpień 2016r. 08:05

Wyniki Enei za I półrocze 2016 r. były zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wzrósł do 471,2 mln zł z 418,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 442,8 mln zł.
Zysk operacyjny wyniósł w I półroczu 610,6 mln zł wobec 524,2 mln zł rok wcześniej.
EBITDA grupy
wyniosła w tym czasie 1.207 mln zł, co oznacza wzrost o 34,9  % w stosunku do 2015 r.
Spółka podała, że w analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 571 mln zł (wzrost o 5,0 %), zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA - o 42 mln zł - miał miejsce w obszarze wytwarzania (wzrost o 14,7 % do 331,5 mln zł). Niesprzyjająca sytuacja na rynku energii elektrycznej wpłynęła na wynik obszaru obrotu, który w I półroczu wygenerował EBITDA w wysokości 51 mln zł (spadek o 37,6 % ). Obszar wydobycie w okresie styczeń - czerwiec 2016 r. wypracował 283 mln zł EBITDA.
Przychody grupy Enea
wyniosły w I półroczu 5,6 mld zł wobec 4,6 mld zł przed rokiem.


 


Wiadomość tą wyświetlono 1965 razy.