Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W siedzibie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów odbyło się spotkanie członków zarządu Wspólnoty Duszpasterstwa Energetyków Gorzowskich Nazaret. Wspólnota ta do niedawna była częścią Krajowej Rady Duszpasterstwa Energetyków Nazaret . Od marca 2015r.  Krajowa Rada po przyjęciu zmian w Statucie na plenarnej Konferencji Episkopatu Polski przekształciła się w Katolickie Stowarzyszenie Energetyków Nazaret. Przyszedł więc moment na zmiany w terenowych strukturach stowarzyszenia.  Czyli przed zarządem duszpasterstwa energetyków gorzowskich stoi zadanie przekształcenia się w oddział terenowy Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków Nazaret. Zebrani na tle relacji z Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia omówili  zadania  wiąże się z pozyskaniem deklaracji członkowskich, przeprowadzeniem zebrania wyborczego  członków zarządu i komisji rewizyjnej już lubuskiej  jednostki terenowej. Po wstępnym omówieniu tego tematu , zebrani uszczegółowili plan działalności na ten rok , który został przyjęty do realizacji podczas poprzedniego spotkania.

Kolejne spotkanie w sprawie tworzenia struktury terenowej zostanie określone w trybie roboczym.

Korzystając z okazji zwracamy się do Ciebie czytelniku z informacją , że Katolickie Stowarzyszenie Energetyków NAZARET jest otwarte na katolików i każdy kto czuje potrzebę przebywania i działania w takiej wspólnocie może złożyć deklarację przystąpienia do stowarzyszenia .

Deklaracja i Statut Stowarzyszenia  są dostępna na stronach www.duszpasterstwoenergetykow.opoka.org.pl,  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl zakładka dokumenty,  w biurze NSZZ Solidarność KP ENEA Gorzów również można wypełnić deklarację oraz zasięgnąć dodatkowych informacji.

Statut Duszpasterstwa

Deklaracja członkowska Duszpasterstwa

 


Wiadomość tą wyświetlono 2934 razy.