Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. W trakcie posiedzenia wyłoniono przedstawicieli do prac w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej. Upoważnienia  Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” do prac w TZds.BE otrzymali: Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność”  Roman Rutkowski, Barbara Stefaniak Gnyp, oraz Krzysztof Marzec. Został również wskazany obserwator kol. Tadeusz Dachowski, który będzie zapraszany na posiedzenia TZdsBE. Ponadto w  trakcie obrad przedstawiono informacje dotycząca powołania roboczego zespołu ds. BHP w energetyce. Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się 19 kwietnia 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Koordynatorem prac zespołu jest Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski. W pracach zespołu udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Energii, Związku Pracodawców Energetyki, Związków Zawodowych, oraz przedstawiciel PIP. Głównym zadaniem zespołu będzie zbadanie przyczyn licznych wypadków w energetyce, oraz poszukania rozwiązań gwarantujących bezpieczną prace w branży. Przedstawiciele  poszczególnych grup energetycznych zdali relację z sytuacji panującej w tych podmiotach. Rada stosowną uchwałą przekazała część swoich kompetencji dla Prezydium.

Wcześniejsze posiedzenia.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2942 razy.