Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum. Stronę pracodawców reprezentował nowo powołany Prezes  Krzysztof Kierzkowski  oraz  Ewa Skrzyńska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  Spotkanie było odzewem na pismo związków zawodowych w sprawie  rozpoczęcia rozmów płacowych. Strona pracodawcy chciała przedstawić prezentację pokazującą deflację oraz inne argumenty przejawiające za tym ,żeby ograniczyć swoje oczekiwania płacowe. Strona związkowa poinformowała, że zna te argumenty i oczekuje konkretnych propozycji. Propozycje jakie nam przedstawiono nie zasługują na to by o nich pisać. Po krótkiej dyskusji złożyliśmy propozycję, aby nie negocjować oddzielnie we wszystkich spółkach wskaźnika wzrostu płac, ale żeby pracodawcy podobnie jak strona związkowa utworzyła wspólną reprezentację pracodawców. Prezes stwierdził, że rozumie nasz wniosek i przekaże nasze sugestie.

W drugiej części spotkania strona związkowa uświadomiła nowego prezesa o tragicznej sytuacji  panującej w Enea Centrum. Krzysztof Kierzkowski poprosił o uwagi i wnioski na piśmie.

Wcześniejsze spotkania w Enea Centrum

 


Wiadomość tą wyświetlono 2344 razy.