Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj
26.02.2016 W Enea SA o płacach.
Dodano: 26 Luty 2016r. 08:28

Wynagrodzenia Pracowników Enei SA były tematem czwartkowego spotkania przedstawicieli Spółki i Związków Zawodowych.

Spotkanie odbyło się siedzibie Enei Oświetlenie przy ul. Strzeszyńskiej. Niestety na spotkanie z przedstawicielami Pracowników nie przybył żaden przedstawiciel zarządu Enea S.A.  Spółkę reprezentowali upoważnieni przedstawiciele na czele z Ewą Skrzyńską – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Stronę Społeczną reprezentowali przedstawiciele działających w Spółce Organizacji Związkowych: Komisji Międzyzakładowej  NSZZ Solidarność, MZZP Grupy Kapitałowej ENEA oraz MOZZZ Inżynierów i Techników.

Strona Społeczna zaproponowała zorganizowanie spotkania Wspólnej Reprezentacji Pracodawców Grupy Kapitałowej (przedstawicieli wszystkich Spółek grupy Enea) ze wspólną reprezentacją Związkową, aby poruszyć najważniejsze kwestie dotyczące pracowników oraz przystąpić do negocjacji płacowych. Taki sposób procedowanie w sprawie przyrostu wynagrodzeń zdaniem strony związkowej pozwoli wcześniej zawrzeć porozumienia płacowe we wszystkich spółkach grupy Enea. Propozycja zostanie przedstawiona Zarządowi Spółki.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 3359 razy.