Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Sierakowie Zarząd Operatora w osobach prezesów pana Michał Jarczyńskiego , Jakuba Kamyka i Marka Szymankiewicza oraz pani Katarzyny Jarzębińskiej kierowniczki Biura HR spotkali się ze stroną społeczną GK ENEA by omówić następujące tematy:

-Strategia Dystrybucji do 2020r . / Michał  Jarczyński/

- Bezpieczeństwo i wszystko co łączy się z BHP w Operatorze /Jakub Kamyk/

-Zmiany granic pomiędzy PE Międzychód i Nowy Tomyśl , dalsze doposażanie PE Operatora.

- Zmiany zapisów w Regulaminie Pracy Operatora / Katarzyna Jarzębińska/

- polityka płacowa 2016 w Operatorze / M. Jarczyński/

- Sprawy różne.

Ciężkie czasy czekają Operatora w świetle prezentacji multimedialnej jaką przedstawił Zarząd , a omówił prezes Jarczyński . A wszystkiemu winne jest URE (Urząd Regulacji Energetyki) , który to zażądał by dystrybucja począwszy od 2016r. zmniejszyła czasookres przerw w dostawie energii el. dla nas wskaźnik SAIDI został określony na poziomie 250minut w ciągu roku ( brak w naszym rejonie wichur i gradobić ), za niedotrzymanie wskaźnika URE nałoży odpowiednio wysokie kary w milionach zł. oraz co roczne obniżanie kosztów o 1,5 %  co w naszym przypadku graniczy z kwotą ok. 35 milionów zł. 

Od redakcji – Należałoby chyba zmienić prezesa URE , bo jak teraz przystąpić do negocjacji płacowych . Przyjdzie nam chyba jeszcze dopłacić do firmy z własnej kieszeni .

Wracając do tematu , w firmie a szczególnie w brygadach liniowych jest wiele osób , których lekarz medycyny pracy nie dopuszcza do prac na wysokości, mówimy o osobach w wieku pomiędzy 50-60 rokiem życia ,więc należy jak najszybciej te brygady odmłodzić .

Prezes Jarczyński przekazał też pozytywne informacje . Program Rozwoju Pracowników wprowadzony w ub. roku przez niego przyniósł już pierwsze rezultaty . W pierwszej edycji programu Biuro HR wytypowało 52 osoby z pośród wszystkich typowanych pracowników. Z czego 30 osób to pracownicy samej dyrekcji .

Następnie prezes Jakub Kamyk wspomagając się prezentacją multimedialną  omówił 2015 rok   w porównaniu do lat poprzednich w zakresie BHP i wypadkowości w Operatorze. Z roku na rok statystki są coraz pozytywniejsze i oby ta tendencja się utrzymała.

Prezes Marek Szymankiewicz w świetle Porozumienia z Sierakowa zwrócił się do strony społecznej o aprobatę w sprawie zmian granic PE Międzychód i Nowy Tomyśl  . Na podstawie opracowania multimedialnego przedstawił zebranym potrzeby ruchowe i eksploatacyjne części południowo-wschodniej PE Międzychód , która to część powinna zostać przeniesiona do graniczącego z nią PE Nowy Tomyśl. Główne argumenty to szybsze usuwanie awarii ponad to, ta cześć PE Międzychód jest zasilana i tak od strony PE Nowy Tomyśl. Zmiana terytorialna granic obu PE nie wnosi żadnych zmian w zakresie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w obu PE. Strona społeczna widząc taką potrzebę akceptuje  ten projekt , pod warunkiem podpisania przez strony stosownego aneksu do Porozumienia z Sierakowa  . Następną kwestią jest trwająca wymiana floty w PE. Zostały one  lub zostaną  wyposażone w odpowiednie pojazdy z wyposażeniem zgodnym z  potrzebami eksploatacyjnymi PE. Trwa wyposażanie PE oraz pracowników w sprzęt IT i GSM. Trwają prace nad całkowitą zmianą logistyki zaopatrywania PE w materiały eksploatacyjne. To nie brygady mają jeździć po towar ale ma on być im dowożony .

Pani Katarzyna Jarzębińska przypomniała stronie społecznej projekt zmian zapisów do Regulaminu Pracy Enea Operator . Zmianie podlega zapis o czasie pracy Departamentu Usług Taryfowych . I likwidacji zapisu dotyczącego rejestracji czasu pracy w systemie RCP. Strona społeczna akceptuje zaproponowane zmiany.

W sprawy polityki płacowej na 2016 r. w Operatorze wprowadził prezes Jarczyński . Propozycje jakie zostały przygotowane przez zarząd są na tyle niskie, że  szkoda o nich pisać (niższe od 2015 r-50 zł.)

Strona społeczna widząc niemoc ze strony Zarządu do jakichkolwiek innych ruchów płacowych wynikających z "niezależności" Operatora od Zarządu Enei (sprawa znana z lat poprzednich)  zaproponowała , by negocjacje odbyły się  jednocześnie z udziałem Zarządu Enei i pozostałych spółek GK , co pozwoli na oszczędność czasu oraz konstruktywny dialog na temat regulacji płacowy w poszczególnych spółkach z uwzględnieniem ich kondycji finansowej. Zarząd propozycję  przemyśli.

W sprawach różnych Strona społeczna przekazała Zarządowi projekt Porozumienia w sprawie udostępniania pomieszczeń na działalność związkową .

Uzgodniono normatywny czas pracy w 2016 r - 168 godzin . Czas ten służy do naliczania niektórych kwot wynikających z ZUZP.

Wcześniejsze spotkania w Enea Operator.


Wiadomość tą wyświetlono 3606 razy.