Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Warszawie przedstawiciele Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, odbyli robocze spotkanie z Podsekretarzem Stanu  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panem Marcinem Zielenieckim. W trakcie spotkania poruszono kwestie funkcjonowania standardów w branży elektro-energetycznej, które powinny być regulowane poprzez Ponad Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Rozmawiano również o problemach jakie obecnie trapią energetyków, oraz zagrożeniach jakie mogą wyniknąć z dzisiejszego prawa pracy i jego interpretacji.         

Strony zgodnie podkreśliły potrzebę dialogu społecznego, oraz odbudowę dobrych relacji przy tworzeniu nowych rozwiązań w branży elektro- energetycznej.   

Powrót dialogu branżowego


Wiadomość tą wyświetlono 2098 razy.