Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj
28.12.2015 Spotkanie Solidarności z MSP.
Dodano: 29 Grudzień 2015r. 08:35

W Warszawie na wniosek Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierza Grajcarka w Ministerstwie Skarbu Państwa, odbyło się  spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa Dawidem Jackiewiczem.     W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność’ Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski, Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” Jerzy Moryc, Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik, oraz przedstawiciel Krajowej Sekcji Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” Grzegorz Matuszak.

Powodem spotkania z Ministrem są działania w sektorze paliwowo-energetycznym, które zdaniem SGiE NSZZ „Solidarność” powinny odbywać się w formule dialogu społecznegow trójstronnych branżowych zespołach na szczeblu poszczególnych sektorów branżowych.

 SGiE NSZZ „Solidarność” przedstawiła Ministrowi negatywne skutki działań restrukturyzacyjnych  w poszczególnych branżach, oraz zaproponował szybki powrót do formuły trójstronnych spotkań, powołania Związku Pracodawców na szczeblu Krajowym w poszczególnych branżach i powrotu do standardów wynikających z Ponad Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Kolejnym wnioskiem jaki padł ze strony SGiE NSZZ „Solidarność” na spotkaniu z Ministrem Skarbu Państwa to wstrzymanie wszelkich działań restrukturyzacyjnych, które doprowadzają do dalszej degradacji sektora                     i skandalicznego poziomu BHP w branżach.

Minister Skarbu Państwa przedstawił obecna sytuację jaka tworzy się w poszczególnych Ministerstwach. Zwrócił uwagę na etap powoływania władz  w Zarządach Spółek Skarbu Państwa. Stanowiska  jakie zostały przedstawione ze strony SGiE NSZZ „Solidarność” zostaną przedstawione w Ministerstwie Energetyki, które następnie zostaną omówione na kolejnym spotkaniu.


Wiadomość tą wyświetlono 4536 razy.