Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie  plenarne Rady Dialogu Społecznego. Na posiedzeniu obecna była premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie – m.in. skarbu, zdrowia, edukacji i spraw wewnętrznych.  Był też b. minister pracy Władysław Kosiniak- Kamysz.

- Jestem przekonany, że dialog społeczny ruszy z kopyta, że RDS nie stanie się  forum, na którym będziemy tylko informowani o tym, co ma zamiar robić rząd – mówił inaugurując posiedzenie Piotr Duda Przew. KK NSZZ Solidarność i  pierwszy przewodniczący RDS.

 Premier podkreśliła, że za dialog społeczny w Polsce są odpowiedzialne wszystkie  jego strony.  Przypomniała, że Polacy czekają na zmiany, a na forum RDS o tych najważniejszych dla obywateli będzie się dyskutować. – Wierzę w to głęboko, że tutaj  będą się wykuwały najlepsze programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę w to głęboko, że wspólnie trzy strony - strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa - wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków – mówiła.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił inspirującą rolę RDS – Sejm jest do państwa dyspozycji – zadeklarował. Mówił też, że w parlamencie znacznie wzrośnie rola konsultacji społecznych.  A marszałek Senatu  Stanisław Karczewski podkreślił, że rozpoczęcie prac Rady Dialogu Społecznego jest dowodem,  że w Polsce jest dialog i jest demokracja.

Pierwszymi merytorycznymi zagadnieniami, o których dyskutowano była ustawa o zamówieniach publicznych i rozporządzenie wydane przez b. ministra zdrowia, które przyznaje podwyżki tylko niektórym  pielęgniarkom i położnym, a sposób rozdysponowania tych pieniędzy nakazuje konsultować tylko z jednym związkiem zawodowym.

Więcej w temacie RDS


Wiadomość tą wyświetlono 4694 razy.