Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

Na terenie PGE Elektrociepłownia Gorzów spotkali się Delegacji Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG) by w związku z rezygnacją Jarosława Porwicha (obecnie Posła  RP z ramienia Kukiz 15) wybrać nowego Przewodniczącego Regionu.  Na 104 Delegatów  na zjazd stawiło się 79. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: -Jan Kos Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia Gorzów, Tadeusz Majchrowski z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej, Ewa Zydorek Sekretarz Komisji Krajowej, Krzysztof Świątek z Tygodnika „Solidarność”. Po przyjęciu  programu zjazdu Delegaci wysłuchali wystąpień zaproszonych gości oraz informacji z przeprowadzonej kontroli Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Następnie przystąpiono do głównego punktu zjazdu czyli wyborów nowego szefa ZRG. Na tą funkcję zgłoszono dwie kandydatury: Gabriela Fajfera i Waldemara Rusakiewicza. Kandydaci w krótkich prezentacjach przedstawili swoje wizje związane z przeszłością i funkcjonowaniem ZRG.

W tajnych wyborach nowym Przewodniczącym został wybrany Waldemar Rusakiewicz ( dotychczasowy z-ca Przewodniczącego ZRG).

Zebrani wybrali również Delegata na Krajowy Zjazd -został nim J. Porwich, oraz podjęli decyzję o nie odtwarzaniu wolnego miejsca w ZRG.

Poseł J. Porwich  w krótkim wystąpieniu podsumował to co się dzieje w parlamencie i kraju, oraz odpowiadał na pytania z sali.

Podczas zjazdu dyskutowano o standardach jakie powinny spełniać Zarządy Regionu, polityce informacyjnej związku w regionie i kraju. Zjazd zaapelował do wszystkich Komisji Zakładowych o pronumeratę „Tygodnika Solidarność”.

Więcej zdjęć

Zjazd Wyborczy 13.06.2014

Posiedzenia ZR Gorzów


Wiadomość tą wyświetlono 5428 razy.