Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

Tegoroczne obchody święta Solidarności i Wolności w Gdańsku rozpoczęły się od mszy świętej w bazylice Św. Brygidy.” Droga "Solidarności" trwa, nie ustaje, nie zwalnia swojego tempa. Wasz związek, choć wielu by tego chciało, nie zszedł na margines polskiego społecznego życia i nie zakończył swej służebnej misji wobec środowiska polskiego” - mówił abp Głódź podczas uroczystej mszy z okazji 35 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

We mszy św. oprócz Prezydenta RP uczestniczyli przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda i poprzedni szefowie Związku - Marian Krzaklewski oraz Janusz Śniadek. Pojawili się również m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, posłanka Beata Szydło, były premier i europoseł PO Jerzy Buzek, były premier i poseł PSL Waldemar Pawlak, senator PO Jerzy Rulewski.

Abp Głódź podkreślał, że nadal nie zostały zrealizowane wszystkie postulaty z 1980 roku, takie jak poprawa warunków służby zdrowia,tanie budownictwo społeczne czy obniżenie wieku emerytalnego. - Tamte postulaty to dla Solidarności wciąż niezamknięta karta, której nie sposób zdeponować w muzealnym zaciszu. Solidarność dzisiejszego czasu pamięta o tym. Ma świadomość, że jest depozytariuszem testamentu sierpnia 1980 roku. A więc także tamtych postulatów, tylko po części zrealizowanych - podkreślił hierarcha.

Kapłan życzył Prezydentowi, aby "posługa na najwyższym urzędzie Rzeczypospolitej była posługą w służbie wartości, tych nieprzemieniających, trwałych, które tworzą duchową siłę i wielkość naszego narodu, w życie polskiej wspólnoty wnoszą ład i harmonię, potwierdzają godność obywateli wolnej ojczyzny".

Po mszy  wszyscy jej uczestnicy procesyjnie udali się pod „bramę nr 2” Stoczni Gdańskiej. Prezydent, delegacje związkowe i inne złożyły wiązanki kwiatów pod historyczną bramą. Następnie Prezydent A. Duda oraz zaproszeni goście udali się do sali BHP. „Jesteśmy w stanie odbudować Polskę razem w ramach solidarności” - powiedział A.Duda podczas wystąpienia w historycznej Sali. Podczas uroczystości wzruszony prezydent gratulował Związkowi zwycięstwa nad komunizmem. - To niezwykle wzruszające, gdy patrzy się na dzieje i na wielkie zwycięstwo "Solidarności", zwycięstwo, w którym nie podniesiono broni przeciwko władzy, a jednak zwyciężono. Jakiej to wymagało odwagi i determinacji - mówił. Ocenił, że to m.in. wielka zasługa Jana Pawła II, kapelanów Solidarności, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Kazimierza Jancarza, prymasów Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa oraz wielu kapłanów stojących za Solidarnością. Prezydent recytował tekst „Piosenki dla córki” Macieja Pietrzyka, napisanej podczas sierpniowego strajku w 1980 roku. Nie mam teraz czasu dla ciebie/ Nie widziała cię długo matka/ Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij/ Opowiemy ci o tych wypadkach. - To piosenka śpiewana do mnie i do mojego pokolenia. My musieliśmy poczekać i dorosnąć, by dowiedzieć się o tych wypadkach, bo patrzyliśmy na to dziecięcymi oczyma – wspominał Andrzej Duda. Jak powiedział, odniesiono zwycięstwo, ponieważ ludzie stanęli ponad pokoleniami. - Byłem niezwykle wzruszony, gdy zobaczyłem napis na budynku: „Solidarność pokoleń”. Jest dzisiaj na sali pan Andrzej Gwiazda z małżonką, którzy mogliby być moimi rodzicami. Jestem ja, jest Julcia, Zosia, młodzi stypendyści. Trzy pokolenia przesiąkniętych ideami Solidarności. To dla mnie jest niezwykle wzruszające - podkreślał Prezydent RP.Wystąpienie Prezydenta RP kilkakrotnie przerywano brawami.

Podczas uroczystości zasłużeni działacze opozycji solidarnościowej - Paweł Glanert, uczestnik strajku z 1970 roku, fotograf przemian w Polsce, współpracownik Magazynu Solidarność, Andrzej Malinowski, związkowiec w firmie Hydroster, który dwa i pół roku spędził w więzieniu z czasie stanu wojennego, ks. Jarosław Wąsowicz, koordynator pielgrzymek kibiców Lechii Gdańsk, Jarzy Zacharow, związkowiec z Zamościa i nastoletnia Marysia Kołakowska otrzymali odznaczenia państwowe. Następnie 35 uczniom wręczono stypendia Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”.

Wystąpienie A.Dudy

Wystąpienie P.Dudy.

Więcej zdjęć.

Święto Solidarności 2014

Mój komentarz

Niektórzy działacze „Solidarności” zapomnieli o ideałach jakie im przyświecały gdy walczyli o Wolną Polskę. Niestety potwierdzili starą prawdę ,że władza deprawuje. Dawni rewolucjoniści „będący przy władzy” wiedzą lepiej co jest dobre dla ludzi pracy. Zachowują się dokładnie tak samo jak przedstawiciele systemu z którym kiedyś wspólnie walczyliśmy.  Były Prezydent i Pierwszy Przewodniczący NSZZ Solidarność  Lech Wałęsa pałowałby działaczy Solidarności dlatego ,że protestowali przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Nie przyjmuje zaproszenia na wspólne uroczyste obchody (wyjeżdża w tym czasie za granicę). Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz nie wpuszcza swoich byłych kolegów ze Związku do Senatu, głosuje za wydłużaniem wieku emerytalnego oraz likwidacją 8 godzinnego dnia pracy i również nie pojawia się na wspólnych obchodach. Woli złożyć kwiaty pod pomnikiem Stoczniowców w towarzystwie premier Kopacz. Dowody  zdeprawowania można by jeszcze mnożyć. Z racji Naszego Jubileuszu nie będę się pastwił nad tymi osobami. Krótko podsumuję – niektórzy koledzy zbłądzili. Może kiedy przestaną obracać się w kręgu ludzi władzy i powrócą do  ideałów które kiedyś im przyświecały. Zdecydowana większość „ludzi Solidarności” pozostała wierna ideałom z 1980 r. i tym osobom składam serdeczne podziękowanie- DZIĘKUJĘ ZA „SOLIDARNOŚĆ”.

KG

W 35 rocznicę sierpnia 1980 r. przypominam postulaty z sierpnia 1980 r.

Wiele z nich jest nadal aktualnych.

21 postulatów z sierpnia 1980 r.

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

4. Przywrócić do poprzednich praw:
a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp                                                                                                                                                                        

13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.

20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2958 razy.