Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W Poznaniu w siedzibie spółki spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Pomiary.

Głównym tematem spotkania było ustalenie polityki płacowej w spółce w 2015 r. Pracodawca ustosunkował się do propozycji strony związkowej ( podwyższenie płacy zasadniczej średnio o 250 zł. oraz premia jednorazowa w wysokości 300 zł.).Zdaniem Zarządu, spółki nie stać na podwyższenie płacy zasadniczej, ponieważ zgodnie z zapisami ZUZP zaskutkuje to podwyższeniem kwot za odczyty dla inkasentów. Złożono propozycję dwóch premii jednorazowych, w wysokości 175 zł  w czerwcu i 275 zł. w grudniu. Premia nie miałaby wejść do bazy do wyliczania premii rocznej za 2015 r., a wypłata drugiej raty w grudniu miałaby być uzależniona od uzyskania zakładanych oszczędności. Strona społeczna podjęła próbę wynegocjowania wyższych premii jednorazowych, nie rezygnując z podwyższania płacy zasadniczej. Dyskutowano również o wysokości nagrody na Dzień Energetyka. Kwoty proponowane podczas spotkania nie zasługują na ty by o nich pisać. Ostatecznie strona związkowa pozostała przy swojej pierwotnej propozycji ( do zasadniczej 250 zł, premia jednorazowa 300 zł.)

Drugim tematem poruszonym podczas spotkania była działalność socjalna spółki. Zarząd przedstawił analizę porównawczą świadczeń socjalnych w spółce i grupie Enea. Ustalono ,że pracodawca podejmie kroki w celu wejścia do wspólnej działalności socjalnej administrowanej przez Enea Operatora.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2750 razy.