Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

W siedzibie związku na kolejnym w nowej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność. (ZRG) Tematyka obrad:

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZRG (3.11.2014r.)

2.Informacja o powstaniu nowej organizacji związkowej w Poliflor Sp. z o.o. w Skwierzynie.

3.Relacja z posiedzeń Komisji Krajowej ( 18.11.2014 w Warszawie i 10-11.12.2014 w Gdańsku).

4.Wybory samorządowe- podsumowanie udziału związku. Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego Solidarność w niektórych gminach zostali wybrani do władz samorządowych (Dobiegniew, Witnica, Międzyrzecz).

5.Obchody 33 rocznicy wojny z Narodem (stan wojenny). Uczestnicy obchodów zdali relację z: -Debaty w II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp., - Mszy Świętej w gorzowskiej katedrze, -Ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie.

6.Składki członkowskie. Członkowie ZR G przyjęli uchwałę mająca poprawić ściągalność składek.

7.Stanowisko w sprawie wypowiadania i niestosowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w branży energetycznej. Treść stanowiska:   Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność zdecydowanie sprzeciwia się działaniom polegającym na łamaniu prawa pracy przez pracodawców w energetyce.  Rozwiązanie związku pracodawców energetyki, wypowiadanie i niestosowanie PUZP , łamanie wcześniej zawartych porozumień stanowią jaskrawe przykłady  łamania prawa pracy w branży energetycznej.

Tymi działaniami strona pracodawców przekreśla z takim trudem tworzone przez lata fundamenty  dialogu branżowego i stawia pod znakiem zapytania przyszłość Polskiej Energetyki.

Wzywamy  Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki sprawujących nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi , do pojęcia zdecydowanych działań mających na celu powrót do konstruktywnego dialogu i zaprzestania łamania prawa przez podległych im pracodawców.

8.Sprawy różne. Otwarto dyskusję nad propozycjami obchodów 35- lecia związku w naszym regionie. Ustalono termin następnego posiedzenia ZRG -20.01.2015 r.

Po zakończeniu obrad ZRG przybyciu Proboszcza parafii katedralnej Zbigniewa Kobusa i  członków koła zerowego , odbyło się spotkanie opłatkowe. Był opłatek , życzenia oraz wspólny śpiew kolęd.

Po okolicznościowym spotkaniu,  liczna delegacja wraz z pocztem sztandarowym ZRG udała się pod siedzibę byłych Zakładów Mechanicznych URSUS by złożyć wieńce i kwiaty pod tablicą upamiętniająca 33 rocznicę pacyfikacji tego zakładu.( 16.12.1981r.)

Pacyfikacja ZM URSUS

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 5721 razy.