Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum. Głównym tematem spotkania było zaopiniowanie  zmian  do Regulaminu Pracy Enea Centrum zaproponowanych przez stronę pracodawcy. Przedstawiciele organizacji związkowych podkreślili, że proponowane zmiany czasu pracy  są niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami zakładowego prawa pracy, a niektóre zapisy są nieprecyzyjne, co może prowadzić do różnego ich interpretowania.  Strona związkowa przedłożyła zarządowi oficjalne stanowisko wszystkich związków w sprawie zaproponowanych zmian. Przedstawiciele pracodawcy oświadczyli, iż przyjmują je do wiadomości i  ustosunkują się do stanowiska organizacji związkowych do dnia 17 listopada 2014 roku.

Strona związkowa wystąpiła z inicjatywą powołania Zakładowej Komisji Pojednawczej w ENEA Centrum  oraz zwróciła się  do Zarządu o wypłacenie jednorazowego świadczenia  pieniężnego dla wszystkich Pracowników z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Poprzednie spotkanie w Enea Centrum

Stanowisko związków ws Regulaminu Pracy

Nagroda świąteczna

 


Wiadomość tą wyświetlono 3059 razy.