Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wielkopolski spotkali się Członkowie NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wielkopolski (RDG). Okazją do spotkania były wybory władz  związku na kadencję 2023-2028, czyli wybór Komisji Wydziałowej (KW) oraz Delegatów na Zjazd Organizacji Podzakładowej (OP) NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski.

Po załatwieniu spraw proceduralnych oraz przyjęciu uchwał porządkowych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Ustępujący Przewodniczący KW Przemysław Kononiuk zdał krótką relację z działalności w kadencji 2018-2023. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem przystąpiono do wyborów na nową kadencję 2023-28.

W tajnych wyborach wybrano:

1.Przewodniczącego KW -Andrzej Miszczyk

2.Prezydium KW. Wybrano 4 Członków , którzy wspólnie z przewodniczącym będą tworzyć Prezydium KW: Przemysław Kononiuk, Andrzej Cebulski, Cezary Kościukiewicz, Aneta Warecka.  

3.Delekatów na Zjazd OP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.- Jarosław Soniewski, Ewa Michniewicz, Przemysław Borkowski, Dariusz Łochiński, Ryszard Cudok, Dariusz Gaik, Przemysław Kononiuk, Andrzej Miszczyk.

Przewodniczący Komisji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. Krzysztof Gonerski w przerwach między poszczególnymi wyborami zapoznał zebranych efektami negocjacji płacowych, sytuacją w GK Enea oraz branży energetycznej w Polsce. Przedstawił też najważniejsze wyzwania jakie stoją przed NSZZ Solidarność w 2023 r. i kolejnych latach nowej kadencji.

Obecny na wyborach nowy Dyrektor RDG Marcin Cudziło, krótko przedstawił swoją osobę oraz przedstawił swoją wizję zarządzania Rejonem. Jak podkreślił liczy na owocną współpracę z NSZZ Solidarność.

Wybory kadencja 2018-23

 


Wiadomość tą wyświetlono 1284 razy.