Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. by dokonać wyboru władz związku na kadencję 2014-2018. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:- Członek Zarządu Enea Operator wybierany przez Załogę Jakub Kamyk oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Jarosław Porwich. Przestrzegania ordynacji wyborczej pilnował Członek Regionalnej Komisji Wyborczej Sławomir Steltman.

Po przyjęciu programu zebrania i wybraniu osób funkcyjnych zebrania, Delegaci wysłuchali obszernego sprawozdania za działalność w kadencji 2010-2014 złożonego przez Krzysztofa Gonerskiego. Następnie wysłuchano sprawozdania finansowego złożonego przez Mariusza Kępiszaka ,oraz protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej  przedstawionego przez Adama Garczyńskiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Delegaci udzielili absolutorium za działalność w kadencji 2010-2014 ustępującej Komisji Podzakładowej.

Następnie przystąpiono  do wyboru władz  Organizacji Podzakładowej na nową kadencję.

W tajnych wyborach wybrano:

Prezydium Komisji Podzakładowej:

Przewodniczący-Krzysztof Gonerski, Z-ca Przewodniczącego- Dariusz Gaik, Sekretarz-Skarbnik-Mariusz Kępiszak, Członek Prezydium –Tomasz Król.

Członkowie Komisji Podzakładowej:

- Przemysław Kononiuk, Damian Derewońko, Jarosław Janas, Emilia Rupenthal, Robert Czaiński, Piotr Bogusławski, Grażyna Zych, Arleta Kopeć-Belowska, Małgorzata Brałko, Rafał Błaszczuk, Waldemar Szemitko, Jolanta Garus, Krzysztof Ruszczak, Andrzej Miszczyk, Zbigniew Mińczuk, Dariusz Łochiński, Karolina Knypińska-Knoppe, Andrzej Pietrzak, Krzysztof Ziętek, Ewa Leszkiewicz, Jarosław Soniewski,

Komisja Rewizyjna:

-Małgorzata Lewy, Anna Molka, Konrad Kania.

Delegaci na Zebranie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea:

-Krzysztof Gonerski, Dariusz Gaik, Mariusz Kępiszak, Tomasz Król, Przemysław Kononiuk, Jarosław Janas, Robert Czaiński, Piotr Bogusławski, Damian Derewońko, Rafał Błaszczuk, Waldemar Nowakiewicz. Andrzej Miszczyk.

Delegaci na Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność:

-Krzysztof Gonerski, Dariusz Gaik, Mariusz Kępiszak,Tomasz Król, Piotr Bogusławski, Andrzej Miszczyk, Przemysław Kononiuk, Małgorzata Brałko, Arleta Kopeć-Belowska, Mieczysław Garus.

Delegaci na Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność:

Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak.


Więcej zdjęć

Wybory na kadencję 2010-2014


Wiadomość tą wyświetlono 7399 razy.