Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy Enea S.A. obradowało w Warszawie. Jednym z punktów posiedzenia było usankcjonowanie wyboru załogi Enea S.A. i powołanie Sławomira Brzezińskiego na członka Rady Nadzorczej Enea S.A. Niestety przedstawiciele większościowego akcjonariusza tj. Ministerstwa Skarbu Państwa wstrzymali się od głosu i tym samym nie powołano Naszego Przedstawiciela do RN Enea S.A. Jest to kolejny ewidentny przykład łamania prawa tym razem Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zachowanie MSP można traktować jako jawne wypaczenie idei wyborów członków RN przez pracowników. Z jednej strony załoga wskazuje kandydata, któremu ufa; następnie jest on weryfikowany przez MSP i prawdopodobnie powoływany według wskazań Zarządu, czy pasuje zarządowi, czy jest wygodny itd. Oznacza to, że pracownicy mają wybierać do skutku, aż znajdzie się taki kandydat wybrany przez pracowników, który się szybko ułoży z pracodawcą?

Jak widać przykład łamania prawa idzie z góry. Chyba czas już powiedzieć dość.

5 grudnia 2011 w Warszawie obradowała też Rada Nadzorcza Enea S.A. Rada odwołała ze stanowiska Członka Zarządu do spraw handlowych w Enea S.A.-Maksymiliana Górniaka. Rozpoczęto też procedury związane z obsadzeniem wakatującego stanowiska członka Zarządu.

Pismo MK NSZZ Solidarność Enea do MSP-kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 4924 razy.