Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operatorze .Tematyka spotkania:

1.Regulamin Funduszu Motywacyjnego. W przesłanych pisemnych stanowiskach wszystkie organizacje związkowe odrzuciły przygotowany przez Zarząd Operatora Regulamin. Wydelegowani przedstawiciele organizacji związkowych od kwietnia 2011 oczekiwali spotkania zespołu , którego celem miało być opracowanie w/w regulaminu. Strona pracodawcy sama przygotowała ten dokument . Jego treść  jest niezgodna z prawem pracy i z tego względu jest nie do przyjęcia przez stronę społeczną. Uzgodniono ,że pierwsze spotkanie zespołu z udziałem strony społecznej odbędzie się 12 października 2011r.

2.Budżety jednostek organizacyjnych na 2011 r. Po zapoznaniu się z projektem budżetu strona społeczna zgłosiła swoje uwagi do tegoż dokumentu. Nie do przyjęcia jest przede wszystkim zabranie z budżetów Oddziałów  Dystrybucji  wszystkich wypłat jednorazowych i scentralizowanie tych środków .  Ustalono ,że  12.10.2011 przed spotkaniem w sprawie regulaminu motywacyjnego strony w rozszerzonym składzie(Dyrektorzy ds. pracowniczych) jeszcze raz podejmą próbę stosownego uzgodnienia.  

 


Wiadomość tą wyświetlono 2295 razy.