Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Ze strony Rządu  w spotkaniu uczestniczyli Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marek Wesoły, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Piotr Dziadzio oraz Dyrektor Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marcin Izdebski i Zastępca Dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych Łukasz Ciołko.

Tematy poruszane na spotkaniu:

1. Strony aneksowały Porozumienie Na Przedpolu NABE do końca roku.

2. Uzgodniono, że negocjacje Umowy Społecznej dla Pracowników Energetyki Polskiej będą kontynuowane do 30 września br.

3. Strona Związkowa TZBE wystąpiła o kontynuowanie uzgodnień Umowy na Przedpolu dla Pracowników Energetyki Polskiej, jeżeli rozmowy dot. Umowy przedłużałyby się.

4. Strona Związkowa stanowczo sprzeciwia się przerzucaniu kosztów przyjętych przez Parlament RP oraz Stronę Rządową: programu Europejskiego Zielonego Ładu i pochodnych programów oraz projektów: Fit for 55 oraz REPower EU, na Pracowników Energetyki Polskiej.

5. Strona Związkowa wnosi o podpisanie Umowy Społecznej o treści tożsamej z treścią gwarancji stabilnych i bezpiecznych miejsc pracy (indywidualne gwarancje zatrudnienia) wynikających z Umowy NABE oraz o zagwarantowanie akceptacji społecznej dla ewentualnych dalszych działań konsolidacyjnych Grup Energetycznych TAURON, ENEA, PGE.

W posiedzeniu z ramienia Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”: uczestniczyli: Mirosław Brzuśnian – Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność”, Edmund Myszka – Wiceprzewodniczący KSE NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Nawrocki – Członek Zespołu Trójstronnego z ramienia Rady KSGiE oraz Rady KSE NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 765 razy.