Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Wrzesień 2023r.
Drukuj

Enea Operator wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej będzie działać na rzecz obronności państwa w sytuacjach kryzysowych, związanych z bezpieczeństwem infrastruktury energetycznej na obszarze północno-zachodniej Polski. Dokumenty o współpracy zostały podpisane 5 czerwca tego roku w Poznaniu

Porozumienie zostało zawarte z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej z siedzibą w Zegrzu, które reprezentował gen bryg. Maciej Klisz, dowódca WOT. Ze strony Enei Operator podpis pod dokumentem złożył Marcin Gawroński, prezes zarządu spółki.

Przedmiotem podpisanego dokumentu jest przede wszystkim wzmocnienie zdolności obronnych Polski, między innymi poprzez: szkolenia eksperckie z bezpieczeństwa energetycznego dla WOT, które będzie realizowane przez pracowników Enei Operator, a także opracowanie scenariuszy ćwiczeń i procedur wspólnych działań w sytuacji kryzysowej.

"Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, natomiast głównym zadaniem spółki dystrybucyjnej jest niezawodna i bezpieczna dostawa energii elektrycznej do wszystkich odbiorców z jej obszaru koncesyjnego. Współpraca pomiędzy naszymi podmiotami będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z ochroną obiektów i instytucji ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Do takich, bez wątpienia, należy infrastruktura energetyczna. Dzięki systemowi szkoleń, które zaproponujemy żołnierzom WOT, uzyskamy optymalną pomoc na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń krytycznych, które będą wymagały interwencji, zarówno służb technicznych naszej spółki, jak i wojska" – powiedział Marcin Gawroński, prezes zarządu Enei Operator.

Szkolenia w terenie, przeprowadzone przez doświadczonych pracowników Enei Operator, pozwolą żołnierzom lepiej poznać specyfikę obiektów należących do infrastruktury energetycznej, ich działanie, a także zasady bezpieczeństwa jakie należy stosować w sytuacji wymagającej interwencji.

W treści porozumienia pomiędzy Eneą Operator a żołnierzami WOT, zostały także spisane zasady wzajemnej komunikacji w sytuacji zagrożenia. Współpraca „Terytorialsów” z energetykami ma także duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Wspólne, sprawne usuwanie awarii, spowodowanych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne lub klęskę żywiołową, znacznie skróci czas przywrócenia zasilania do odbiorców.

Źródło-CIRE.PL

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 773 razy.