Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj
14.12.2020 Nie tylko o płacach w Enea Serwis
Dodano: 14 Grudzień 2020r. 14:59

Zgodnie z uzgodnieniem  z 16 października 2020 r. strony dialogu społecznego w Enea Serwis spotkały się by porozmawiać o ewentualnych ruchach płacowych w Spółce w 2020 r. i jak się dzisiaj okazało nie tylko.

Tematyka spotkania:

1. Czas pracy w 2021 r. Uzgodnienie w temacie dni dodatkowo wolnych za święta przypadające w soboty w 2021 r. Podobnie jak w innych Spółkach GK Enea uzgodniono dni wolne w 2021 r. za:- 1 maja- wolny 4 maja, za 14 sierpnia- wolny 13 sierpnia, za 25 grudnia wolny 24 grudzień.

2.Wysokość posiłków profilaktycznych na sezon 2020-21. Wzorem innych Spółek GK Enea uzgodniono wysokość posiłku -15 zł.

3.Sprawy płacowe. Strona pracodawcy przedstawiła rozliczenie uznaniowych przeszeregowań oraz przyznanego „karpia”. Zapoznano nas z aktualną sytuacją Spółki, która zdaniem zarządu nie pozwala na angażowanie dodatkowych środków na podwyżki płac zasadniczych.  Skoro zarząd nie chce podwyższać płac zasadniczych strona społeczna zaproponowała wypłatę dodatkowej premii na Święta Bożego Narodzenia. Żeby święta nie były ubogie Zarząd przygotuje paczki dla wszystkich Pracowników.

4.Sytuacja pandemiczna w Spółce. Liczba osób zakażonych utrzymuje się na niskim poziomie, umożliwia to normalne funkcjonowanie Spółki. Tam gdzie to jest możliwe unika się bezpośrednich kontaktów, zdalnie pracuje 119 osób. Raporty o działaniach antykowidowych co dwa tygodnie przesyłane są stronie związkowej.

5.Regulamin premiowania projektantów. Zarząd miedzy innymi na wniosek zainteresowanych pracowników  przygotował projekt regulaminu, które aktualnie podlega procesowi konsultacji. Strona społeczna podkreśliła, że jeżeli regulamin zostanie uzgodniony powinien zostać wniesiony protokołem dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

6. Porozumienie o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Stosowne porozumienie zarejestrowała Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) w Poznaniu. Niestety nie ma tam protokołów dodatkowych wcześniej zawartych a dotyczących Enea Serwis. Przedstawiciele zarządu oświadczyli, że dokument jest już gotowy do wysłania do PIP. Zadeklarowała się też opracować tekst jednolity ZUZP.

Kończąc spotkanie prezes Ireneusz Rogowski w imieniu całego zarządu przekazał stronie społecznej a za naszym pośrednictwem wszystkim Pracownikom najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.


 

Wcześniejsze spotkania w Enea Serwis


Wiadomość tą wyświetlono 2582 razy.