Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Zaproszenie na kontynuację negocjacji płacowych wystosowane przez NSZZ Solidarność po długim czasie oczekiwania zostało przyjęte i strony dialogu społecznego w Enea S.A. spotkały się i rozmawiały nie tylko o polityce płacowej w 2020 ale również  o najważniejszych tematach dotyczących całej Grupy Kapitałowej i branży energetycznej.  Z racji złej sytuacji pandemicznej w całym kraju spotkanie odbywało się tylko na zasadzie wideokonferencji. (dzisiaj padły rekordy wykrytych przypadków zarażenia się koronawirusem-3003 jak i zgonów-75). Niestety przeciążone serwery intranetowe, nie pozwoliły wszystkim bezproblemowo uczestniczyć w spotkaniu. Sugestia strony społecznej- takie spotkania należy organizować również w trybie stacjonarnym (z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych związanych z COVIDEM 19).

Tematyka spotkania:

1.Główny temat spotkania-kontynuacja negocjacji płacowych wynikających z porozumienia płacowego z 11 marca 2020 r. Po przedstawieniu aktualnej sytuacji nie tylko GK Enea ale i całej branży, padła propozycja podwyższenia płacy zasadniczej tylko o kwotę wynikającą z porozumienia z marca 2020 r. Strona społeczna przedstawiła swoją propozycję podwyższenia płacy zasadniczej wcześniej składane w innych Spółkach z GK Enea. Zarząd nie widzi możliwości zrealizowania tego postulatu, może rozmawiać o swojej propozycji plus ewentualnie o t/z „karpiowym” na święta Bożego Narodzenia. Jego wysokość miałaby być równa w Spółkach GK Enea. Ze względu na to, że podlegać to będzie uzgodnieniom korporacyjnym, decyzja w tej sprawie  zostanie przekazana na kolejnym spotkaniu 16 października 2020 r.

2.Sytacja pandemiczna w Spółkach GK Enea. Strona związkowa negatywnie oceniła politykę informacyjną w tym temacie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że komunikaty w tej sprawie umieszczane są zawsze pod koniec tygodnia w intranecie. Aktualnie w Spółkach GK Enea stwierdzono19 przypadków zakażenia koronawirusem ( w tym 2 osoby w Poznaniu na ul Góreckiej).

3.Odpowiedzi na pisma kierowane do zarządu Enea S.A. Wiele pism pozostaje bez odpowiedzi-np. pismo NSZZ Solidarność zapraszające na kontynuacje rozmów płacowych. W odp. prezes Tomasz Szczegielniak stwierdził, że dzisiaj doszło do spotkania i zarząd zgodnie z prawem w ciągu miesiąca będzie odpowiadał na pisma kierowane do zarządu.

4.Sytuacja w Enea Trading (ET). Pracownicy tej Spółki nie mają gwarancji zatrudnienia (zarząd ET nie podpisał Umowy Społecznej z 1 kwietnia 2019 r.). Dodatkowo nie mają Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy-prace nad jego zawarciem ślimaczą się. Od dłuższego czasu zamrożona jest premia ZPC. Po konsultacji telefonicznej prezes Paweł Szczeszek oświadczył, że premia ZPC zostanie uruchomiona pod koniec października.

5.Transformacja branży energetycznej. Strona społeczna podkreśliła, że temat ten budzi wiele emocji, ponieważ w procesie tworzenia kolejnych koncepcji transformacji pomijana jest strona społeczna. Z informacji prasowych można się dowiedzieć, że rewolucja, którą pod płaszczykiem wymogów Komisji Europejskiej szykuje nam Rząd, pociąga za sobą wiele skutków społecznych, w tym przede wszystkim niebezpieczeństwo utraty miejsc pracy. Poprosiliśmy zarząd o informację czy znane im są plany, które szykuje nam rząd. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w przyszłym tygodniu (16 października 2020 r.) zorganizowane zostanie spotkanie w Enea między innymi w tej tematyce. Strona społeczna w związku z wieloma zagrożeniami widzi konieczność zawarcia dodatkowych porozumień gwarantujących utrzymanie uprawnień pracowniczych.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

Porozumienie płacowe z 11 marca 2020 r..

Wcześniejsze rekordy zachorowań


 


Wiadomość tą wyświetlono 3086 razy.