Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, ustanawiające Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Równocześnie zlikwidowano stanowisko pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji wynika, że rozporządzenie, ustanawiające pełnomocnika ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, premier podpisał 3 września 2020 r, a weszło ono w życie 4 września 2020 r.

Do zadań nowego pełnomocnika, którym zostanie sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, ma należeć, w szczególności:

- przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego;
- inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań wynikających z ww. koncepcji;
- opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa, przygotowywanych przez organy administracji rządowej.


Pełnomocnik, może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

W porozumieniu z MAP pełnomocnik może wnosić projekty aktów prawnych, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski.

Więcej o transformacji energetyki

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1618 razy.