Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enei Operator. Decyzja Prezesa URE nr DRE.WPR.4211.96.5.2019.KKu z dnia 17 grudnia 2019 r. opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 304 (2939) z dnia 17 grudnia 2019 r. Nowa Taryfa zatwierdzona została na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku. Taryfa spowoduje średni wzrost opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych o 4,6 %, natomiast dla odbiorców z grup taryfowych G przewidziano mniejszy wzrost, na poziomie 4,0 %. Dla gospodarstw domowych o średnim zużyciu w ciągu roku (dla średniego zużycia w kraju w 2018 r. w grupie G11-1773 kWh i w grupie G12-3341kWh) zmiana opłat dystrybucyjnych oznacza miesięcznie płatności wyższe o 1,27 zł w grupie G11 oraz 2,1 zł. w grupie G12. Zgodnie z uchwałą Zarządu Enea Operator nr 366/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. taryfa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Ponadto od 1 stycznia 2020r. zacznie obowiązywać również nowy Cennik czynności dodatkowych Enea Operator na 2020 rok.


Wiadomość tą wyświetlono 3827 razy.