Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

25-go kwietnia 2016, udało się nam dojść do porozumienia z kolejnym Zarządem spółki GK ENEA - Zarządem Enea Logistyka Sp. z o.o. W jego wyniku płace pracowników Enea Logistyka wzrosną od miesiąca maja. Tak jak w poprzednich uzgodnieniach kwota podwyżki została podzielona na część obligatoryjną oraz uznaniową z jednoczesnym ustaleniem górnej granicy podwyżki uznaniowej. Udało się także wynegocjować osobną pulę środków z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników o najniższym wynagrodzeniu w spółce. Uzgodnienie wyczerpuje roszczenia płacowe na rok 2016 z wyłączeniem wysokości nagrody na Dzień Energetyka, premii świątecznej oraz regulaminu premii prowizyjnej, które będą przedmiotem odrębnych uzgodnień.

26.04.2016 Porozumienie płacowe w Enea Oświetlenie. Zdaje się, że zakończyliśmy cykl uzgodnień płacowych w spółkach objętych naszą działalnością. Zwieńczeniem tegorocznych negocjacji jest uzgodnienie płacowe w Spółce Enea Oświetlenie. Tak jak w pozostałych spółkach GK ENEA wynegocjowana kwota podzielona została na część obligatoryjną oraz uznaniową. Obydwie zostaną przyznane od miesiąca czerwca, z wypłatą za miesiąc maj zostanie natomiast wypłacona wynegocjowana premia jednorazowa. Premia świąteczna będzie przedmiotem negocjacji do których wrócimy po 3-cim kwartale 2016 roku.

W sprawie szczegółów prosimy zwracać się do przewodniczących komisji wydziałowych.

Źródło: KM NSZZ Solidarność Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 2486 razy.