Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj
8.12.2008 Obradowała MK NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 9 Grudzień 2008r. 09:52

 

Gorzów Wlkp gościł przedstawicieli Solidarności z Enea na ostatnim w tym roku posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej.

Zajmowano się następującymi tematami:

  • Spór zbiorowy- należy doprowadzić do przyjazdu ministra Burego, w obecności którego mają być omówione wszystkie kwestie sporne w ENEI,
  • Łączenie spółek w ramach programu „Fortuna”. Zebrani zwrócili uwagę, że istnieje realne zagrożenie wydzielenie obszaru wykonawstwa do spółki zależnej,
  • Zapoznano się z przebiegiem rozmów z Zarządem ENEA Operator Sp. Z o.o, które odbyło się 2 grudnia 2008 r. oraz z uzgodnieniami, jakie zostały podjęte. Dotyczą czasu pracy, procedury ZL-1 oraz treść Protokółu Dodatkowego nr 1 (Tabela Płac i zasady jej budowy na lata 2009- 2012, Tabela stanowisk i specyfikacji kodów resortowych pracy w warunkach szczególnych),
  •  Ubezpieczenia pracownicze- wytyczne dla członków zespołu. Należy zapewnić udział naszego przedstawiciela w Komisji Przetargowej,
  • Propozycja zmian Schematów Organizacyjnych. Komisja w tej sprawie zajęła następujące stanowisko:

Zgodnie z zapisami Porozumienia Zbiorowego z dnia 16 listopada 2005r., zawartego w Baranowie(§3) oraz Trójstronnego Porozumienia Zbiorowego z dnia 29 czerwca 2007 r. (§ 4.3) zmiany Struktury Organizacyjnej ENEA Operator wymagają uzgodnienia, a nie opiniowania.W obecnej chwili z uwagi na zakres tematyczny Regulaminów Organizacyjnych, jak i zrozumienie idei i strategii zmian organizacyjnych, w celu dokonania uzgodnień wymagane jest dokładne przedstawienie stronie związkowej proponowanych zmian.W związku z powyższym przekazane do zaopiniowania propozycje zmian organizacyjnych odrzucamy w całości, jako przedstawione z naruszeniem prawa.

 Po oficjalnej części odbyło się spotkanie opłatkowe.

Więcej zdjęć-menu-galeria zdjęć-Soildarność Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 7133 razy.