Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

 

W siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie obradował Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. Jednym z punktów posiedzenia była sytuacja w Grupie Enea.

Strona społeczna ZTBE wyraziła stanowczy protest co do formy zbycia majątku Enea z pominięciem zabezpieczenia interesów pracowniczych a w szczególności nie  przyznania ustawowego prawa do akcji uprawnionym osobom. Kontynuacja takiej formy prywatyzacji spotka się ostrym sprzeciwem do strajku generalnego na terenie całego kraju włącznie.  Strona społeczna zażądała również do czasu zakończenia procesu konwersji akcji (konwersja nie dotyczy Enea) zaprzestania dalszych zmian struktury właścicielskiej w energetyce. Strona społeczna zaproponowała również utworzenie Grup Dialogu Społecznego w Grupach:-PGE ,-TAURUN,-ENEA,-ENERGA.

Sekretarz Stanu w MSP- Jan Bury przekazał stronie społecznej Oświadczenie MSP -Aleksandra Grada w ,którym MSP stwierdził ,że dołoży wszelkich starań aby drugi etap prywatyzacji Enea S.A. został przeprowadzony w sposób umożliwiający nieodpłatne nabycie akcji przez uprawnionych pracowników.

Oswiadczenie MSP w sprawie akcji pracowniczych w Enea-Kliknij tutaj

Stanowiska Strony Społecznej ZTBE-kliknij tutaj

Stanowisko Stony społecznej w sprawie Grup Dialogu-Kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 6707 razy.