Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

 

Rejon Dystrybucji Sulęcin był miejscem obrad Komisji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp.Tematyka jaką zajmowali się członkowie Komisji:

-przyjęto protokół z ostatniego zebrania tj. z 23.10.2008r.,

-wysłuchali sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania złożonego przez przew.,

-przyjęto kolejne trzy osoby w szeregi naszej organizacji,

-ustalono propozycję podziału „resztówki” pochodzącej pełnego wykonania budżetu Oddziału  

  na 2008 r.

-przekazano sposób ulokowania funduszy związkowych,

-omówiono tematykę związaną z prowadzoną akcją protestacyjną:- wyniki referendum

  strajkowego, możliwe scenariusze dalszego prowadzenia akcji protestacyjnej i strajkowej,

-debiut giełdowy 17.11.2008 Enea,

-zaopiniowano propozycje zmian Struktury organizacyjnej Operatora-negatywna opinia dotycząca wydzielenia służb BHP ze Struktury Oddziałów Dystrybucji ,

-udzielono jednej zapomogi losowej,

-upominek dla członków związku z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

Po spotkaniu Komisji członkowie Prezydium KP spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji Sulęcin. Podczas spotkania poruszono następującą tematykę: -prywatyzacja-akcje pracownicze ,akcja protestacyjna- ewentualna akcja strajkowa, sprawy płacowe, emerytury pomostowe.


Wiadomość tą wyświetlono 6907 razy.