Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

Koledzy z Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz byli organizatorami posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Członkowie Komisji Mszą Świętą oraz zapaleniem zniczy na grobie uczcili pamięć  zmarłego trzy lata temu kol. Bernarda Paszkiewicza.

Członkowie Komisji zajmowali się następującymi tematami:

-Polityka płacowa na lata 2009-2012. Zapoznano się z propozycją Tabeli Płac i zasadami jej budowy.

-Polityka zatrudnieniowo– płacowa. Na 2008 rok. W tej sprawie zostało przyjęte następujące stanowisko: 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność wzywa Zarząd Enea-Operatora Sp. z o.o. do wycofania Uchwały nr 606/2008 zmieniającej liczbę  etatów w Oddziałach Dystrybucji  na 2008 r. W/w uchwała łamie porozumienie zawarte w dniu 7.04.2008 w sprawie przyjęcia polityki zatrudnieniowo płacowej w 2008.Podejmowanie uchwał łamiących zawarte porozumienia uważamy za niedopuszczalne.

- NowaStruktura Organizacyjna. Na zaopiniowanie jej mamy czas do 30 listopada 2008 r.

-Spór zbiorowy. Zapoznano się z relacją z przebiegu akcji protestacyjnej :referendum   

 strajkowe, spotkania w MSP przedstawicieli komitetu strajkowego

-Opinia prof. Sołtysińskiego- zapoznano z wnioskami z niej wypływającymi, dotyczącymi akcji pracowniczych.

-Sprawa samoztrudnienie inkasentów w STEREN.

-Kandydat Komisji na sekretarza Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność,

-Ubezpieczenia pracownicze– aktualny stan prac nad wprowadzeniem ubezpieczenia typu P dla całej Grupy Kapitałowej.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 7534 razy.