Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 237

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność (ZR G). Tematyka spotkania: Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZR G- 12.05.2015 r. Wysłuchano informacji o kolejnej kadencji ławników(można jeszcze zgłaszać kandydatów na ławników)...

Jak co roku przed sezonem urlopowym Organizacja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. była organizatorem „wypadu nad morze” czyli wyjazdu rodzinnego do Pobierowa. Niestety w tym roku pogoda nas nie rozpieszczała, chwil słonecznych było jak na lekarstwo. Na całe szczęście infrastruktura Pensjonatu Pisz pozwalała zapomnieć o deszczowej aurze....

  W Poznaniu spotkały się Zarządy Kas Zapomogowo-Pożyczkowych dotychczas funkcjonujących w grupie Enea. Celem spotkania było wypracowanie  rozwiązań dostosowujących działalność kas do obowiązującego prawa.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. w jednym zakładzie pracy może działać tylko jedna PKZP. Na spotkaniu u...

Po raz pierwszy w 35-letniej historii Związku posiedzenie Komisji Krajowej (KK) odbyło się  w Toruniu. Minutą ciszy członkowie KK uczcili tragicznie zmarłych w katastrofie w kopalni Wujek górników, których ciała odnaleziono po dwumiesięcznej akcji ratowniczej.  Obrady rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził proboszcz paraf...

16.06.2015 Nie tylko o płacach w Enea Serwis.
Dodano: 17 Czerwiec 2015r. 19:56

W  Siedzibie zarządu  Enea S.A przy ul. Góreckiej w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis . Zarząd Enea Serwis reprezentowany był przez  prezesa Stęchłego oraz pani prezes d/s Ekonomicznych  Wieczorek. Po przywitaniu gości zostały udzielone odpowiedzi na pytania strony społecznej zadane na ostatnim spotkaniu, a dotyczy...

16.06.2015 O BOK-ach i płacach w Enea Centrum.
Dodano: 17 Czerwiec 2015r. 19:37

W Poznaniu po raz kolejny  strona społeczna GK ENEA spotkała się z zarządem ENEA Centrum, by kontynuować rozmowy w dwóch obszarach: - Pierwszy obszar dotyczył godzin otwarcia Biur Obsługi Klienta . W tym spotkaniu dodatkowo uczestniczył członek Zarządu ENEA SA- Grzegorz Kinelski. Na wstępie prezes ENEA Centrum  Michał Gramatyka przypomniał ...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące ustalenia zasad polityki płacowej w Enea Operator w 2015 r. Jedyny obecny na spotkaniu członek zarządu Marek Lelątko podsumował dotychczasowe „negocjacje” płacowe w Operatorze, oraz krótko zrelacjonował zawarte porozumienia płacowe w Enea Wytwarzanie oraz Enea S.A. Następnie przedstawił nową propo...

11.06.2016 Podsumowanie roku w grupie Enea.
Dodano: 12 Czerwiec 2015r. 22:13

W Kozienicach  w komplecie stawili się  Prezesi i przedstawiciele Zarządów:  Enea S.A. ENEA Operator, Enea Wytwarzanie, Enea Centrum, ENEA Trading oraz przedstawiciele strony społecznej. Agenda spotkania przewidywała również obecność  Ministra Skarbu Włodzimierza Karpińskiego, ale minister właśnie podał się do dymisji. Głównym te...

Niestety strona pracodawcy w Enea Centrum nie widzi żadnych problemów w zarządzanej przez siebie spółce,  przypomina to chowanie głowy w piasek lub zaklinanie rzeczywistości. Abstrahują od faktu, że w sobotę podczas tz „długiego weekendu” kolejnego pracownika z BOK-u zabrała karetka. Na tym można by zakończyć streszczenie pisma...

9.06.2015 Wspólnie w obronie Wartości GK ENEA
Dodano: 9 Czerwiec 2015r. 20:14

 Prezes ENEA S.A. Krzysztof Zamasz ogłosił rok 2015 Rokiem Wartości w GK ENEA. Dlatego nie przypuszczaliśmy nawet, że wobec działań osób zarządzających ENEA Centrum Sp. z o.o. będziemy zmuszeni bronić zapisów Kodeksu Wartości GK ENEA. Zapraszamy do lektury pisma Wspólnej Reprezentacji Związkowej do Zarządów ENEA S.A., ENEA Operator ...

3.06.2015 r. Rozmowy w Enea Serwis.
Dodano: 3 Czerwiec 2015r. 21:08

W Baranowie z inicjatywy Zarządu Enea Serwis doszło do spotkania ze związkami zawodowymi. Głównym tematem spotkania była sprawa związana  z kwestią wypowiedzenia umowy na sprzątanie w OD Szczecin. Dla zatrudnionych tam Pracowników wiąże się to ze zmianą warunków pracy. Temat do przedyskutowania z zainteresowanymi. Inne tematy porusza...

W Baranowie kontynuowano rozmowy dotyczące ustalenia zasad polityki płacowej w Enea S.A. w 2015 r. Po krótkich negocjacjach uzgodniono obligatoryjną podwyżkę płac zasadniczych o 50 zł. dla wszystkich Pracowników Enea S.A . będących w zatrudnieniu na dzień spisania porozumienia płacowego. „Róg Obfitości PET” został oddany str...

2.06.2015 Rozmowy o problemach w Enea Centrum
Dodano: 2 Czerwiec 2015r. 23:18

W Poznaniu rozmawiano o problemach, które piętrzą się w Enea Centrum. Oddolne protesty Pracowników ,  łamanie prawa pracy, arbitralne decyzje Zarządu Enea Centrum powodują nawarstwianie się problemów , które doprowadziły do  bardzo napiętej sytuację w Enea Centrum. Ale po kolei. Tematyka spotkania: 1.P...

W Poznaniu po dłuższej przerwie kontynuowano rozmowy na temat ustalenia polityki płacowej w Enea Operatorze. Zarząd nie zmienił swojego podejścia do tematyki płac, czyli kolejny raz  zaproponował premię efektywnościową wypłaconą z uzyskanych oszczędności na : materiałach, paliwie, nadgodzinach, organizacji pracy, eksploatacji IT. Zapropon...

Elektromonter Posterunku Energetycznego (PE) w Dobiegniewie n ie przyjął gorszych warunków pracy i płacy i z tego powodu 1 czerwca 2015 został zwolniony z pracy. 1 stycznia 2015 decyzją zarządu Enea Operator został zlikwidowany PE w Dobiegniewie. Tym samym miasto, które zamieszkuje ponad 3 tys. mieszkańców zostało pozbawione placówki energ...

Strona 9 z 16
« poprzednia     4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    następna »