Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 148
6-13.04.2010 Pielgrzymka w cieniu tragedii.
Dodano: 15 Kwiecień 2010r. 08:24

    Z okazji   5 rocznicy śmierci Jana Pawła II   oraz 30 rocznicy powstania NSZZ `Solidarność    odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka   NSZZ Solidarność do Watykanu. Żaden z pielgrzymów nie spodziewał się wydarzeń jakie będą miały miejsce podczas pielgrzymki. Dzień I - 06 kwietnia 2010 r. Po przekroczeniu gran...

  W Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp przy ul Mieszka I odbyła się uroczysta msza święta z okazji 70 rocznicy urodzin proboszcza tutejszej parafii ks. Witolda Andrzejewskiego. Mszę odprawił bp. Diecezjalny Stefan Regmunt. W tak doniosłem wydarzeniu nie mogło zabraknąć ludzi "Solidarności" oraz pocztów sztandarowy...

  W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. W Spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji oraz Dyrektorzy Zakładów spraw pracowniczych i obsługi administracyjnej 1.Strona pracodawcy przedstawiła analizę przejść na wcześniejsze emerytury. Z 211 pracowników do których była skierowana oferta swoja wolę ...

     W Baranowie spotkali się delegaci pięciu Organizacji Podzakładowych tworzących Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność w ENEA. Liczebność tej największej w Enei Organizacji Związkowej wynosi obecnie 3317 członków i w ciągu minionej kadencji wzrosła o 387 członków. W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: -V-ce Przewodniczący Ko...

  W Enea Operator odbyły się wybory członka Zarządu wybieranego przez załogę. Jedynym kandydatem , który poddał się weryfikacji przez załogę był obecny członek Zarządu Operatora Jakub Kamyk. Dwie największe reprezentatywne organizacje związkowe poparły kandydaturę Jakuba Kamyka więc wynik wydawał się przesądzony. Jednak demokracja rządzi się swoimi prawami...

  Strony dialogu społecznego spotkały się w Poznaniu celem uzgodnienia planu działalności socjalnej na 2010 rok. Ustalono:- zasady gospodarowania Funduszem socjalnym,- przyjęto wzór preliminarza, - zasady udzielania pomocy na cele mieszkaniowe i zdrowotne, -zasady dofinansowania do wypoczynku ( bez konieczności przedkładania faktur potwierdzających pobyt w placów...

  W Baranowie uzgodniono jednolite w Operatorze zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku w sezonie 2010. Pracownicy ,którzy złożą wniosek o dofinansowanie do wypoczynku nie będą musieli przedkładać dokumentów potwierdzających pobyt w placówkach wypoczynkowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie złożenie wniosku, udokumentowanie syt...

  W Baranowie po raz kolejny próbowano uzgodnić sposób podziału akcji przypadającą na każdą wyodrębnioną grup stażowych. Niestety na spotkanie nie przybył żaden z członków Zarządu ENEA S.A., a przybyli na spotkanie przedstawiciele pracodawcy nie mieli upoważnienia do zaliczenia pracy w Operatorze do stażu akcyjnego. Strona związkowa podkreśliła ,...

  W Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp. na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania i wysłuchaniu sprawozdania z działalności zebrani przyjęli w szeregi naszej organizacji kolejne 10 osób. Następnie przystąpiono do realizacji wc...

  Rozpoczęta14 stycznia 2010 procedura wyborcza w Kole Emerytów i Rencistów dobiegła końca. Komisja Rewizyjna   po otwarciu urny wyborczej podsumowała głosy oddane na Prezydium Koła oraz na Delegatów Koła „O” w Zarządzie Regionu Gorzów Wlkp NSZZ Solidarność. Wyniki tajnych wyborów: Przewodnicząca –...

  W Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Za zapoznaniu się z protokołem z ostatniego zebrania przestąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu: Tematyka poruszana podczas zebrania: -Protokoły z zebrań ZRG. Zobowiązano Prezydium do przesyłania protokołów na pocztę elektroniczna cz...

W gazetach regionalnych z terenu działania ENEA S.A.oraz dwóch  dziennikach ogólnopolskich  ukazało sę ogłoszenie Zarządu ENEA S.A. informujące uprawnionych do akcji Enea ,że od 12 marca 2010 w sidzibie Spółki i Departamencie Handlu w Poznaniu oraz siedzibach Oddziałów Dystrybucji  Enea Operator zostaną wywieszone listy u...

  W Poznaniu na ostatnim posiedzeniu w kadencji 2006-2010 spotkali się członkowie Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność ENEA. Tematyka poruszana podczas zebrania: -Podsumowano akcję przeszeregowań. Przedstawiciele wszystkich Komisji Podzakładowych zdali relację ze sposobu przeszeregowań w swoich Oddziałach -Akcje pracownicze .Omó...

Jak wynika z raportu „Energetyka: Trudna prywatyzacja”, przygotowanego przez firmę On Board PR Ecco Network na podstawie badań firmy PBS DGA, ponad połowa (65 proc.) Polaków jest zdania, że przedsiębiorstwa energetyczne powinny pozostać w rękach Skarbu Państwa. Według 23 proc. społeczeństwa powinny one należeć do prywatnych inwestorów z Polski, a 14% naj...

  W ramach projektu „Forum interkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracowników” związkowcy z Niemiec i Polski spotkali się na seminarium „Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce i Niemczech” Po zapoznaniu się z zasadami przechodzenia na emerytury można śmiało stwierdzić ,że Polskie zasady są prostsze. Z ciekawostek można przytoczyć info...

Strona 8 z 10
« poprzednia     3    4    5    6    7    8    9    10    następna »