Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 203

Kolejna tura rokowań z Zarządem Enea Pomiary doprowadziła do zakończenia sporu zbiorowego na tle płacowym w Spółce.  Ze strony Pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Aleksander Wilski - Prezes Zarządu, Mirosław Jamroży - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych.  Na wstępie zarząd przedstawił strukturę płac, oraz możl...

22.07.2019 Zmiany w zarządzie Enea Operatora.
Dodano: 22 Lipiec 2019r. 12:51

Rada Nadzorcza powołała Zarząd Enei Operator na nową kadencję w składzie: - Andrzej Kojro – prezes Zarządu, - Wojciech Drożdż – wiceprezes ds. innowacji i logistyki,- Marek Szymankiewicz – wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej, - Józef Aleszczyk – wiceprezes ds. ekonomiczno – finansowych, - Michał Cebula &ndas...

Kolejne rokowania z Zarządem Enea Pomiary niestety nie doprowadziło do zakończenia sporu zbiorowego na tle płacowym w Spółce.  To ostatnia spółka z obszaru działania naszej organizacji w GK Enea w której nie osiągnięto jeszcze porozumienia płacowego na 2019 r. Ze strony Pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: ...

19.07.2019 Rokowania płacowe w Enea Logistyka
Dodano: 19 Lipiec 2019r. 11:14

W Poznaniu kontynuowano rokowania w sporze płacowym w Enea Logistyka. Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: - Sławomir Hinc – prezes zarządu, - Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych. Prezes S. Hinc przedstawił sytuację Spółki oraz przedstawił nową propozycję obligatoryjnej podwyżki płacy zasadniczej o...

W Enea Centrum (EC) doszło do kolejnego spotkania z mediatorem w ramach toczącego się sporu płacowego. (jedyna Spółka z GK Enea w, której doszło do takiego etapu sporu) . W mediacji  uczestniczyli  v-ce prezesi Józef Aleszczyk i Dariusz Szymczak. Rozpoczynając spotkanie mediator Olaf Wiśniewski zrelacjonował spotkanie jakie dwie god...

17.07.2019 Rokowania płacowe w Enea Pomiary.
Dodano: 17 Lipiec 2019r. 12:36

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w Enea Pomiary .Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Aleksander Wilski - Prezes Zarządu i Mirosław Jamroży - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych.  1. Negocjacje płacowe. Po podsumowaniu wcześniejszych negocjacji zarząd Enea Pomiary przedstawił nową propozycję- wzrost płacy zasadniczej...

12.07.2019 Emeryt Mieczysław Szmigiero
Dodano: 13 Lipiec 2019r. 11:05

W Restauracji „Bulwar ” w Gorzowie Wlkp. odbyło się pożegnanie   Mieczysława Szmigiero Montera z Enea Serwis Oddział Gorzów Wlkp. Pawełek jak na niego mówią koledzy po przepracowaniu 50 lat z czego 27 w energetyce doczekał zasłużonej emerytury. W okolicznościowym pożegnalnym spotkaniu uczestniczyli byli i obecni współp...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące sporu płacowego w Enea Centrum (EC). Na spotkanie przybył prezes EC Sławomir Jankiewicz i mediator z listy mediatorów Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Olaf Wiśniewski. Spotkanie rozpoczął prezes Jankiewicz i poprosił o podpisanie umowy z mediatorem. Umowa po poprawkach strony społecznej został...

W Poznaniu doszło do spotkania z Zarządem Enea Trading, głownum celem spotkania była zawarcie porozumienia płacowego. Spotkanie odbyło się  w trybie "przedmediacyjnym". Tym razem brak mediatora nie przeszkodził w zawarciu  Porozumienia kończącego spór zbiorowy  w tej ważnej spółce GK Enea. Zarząd repr...

W Enea Oświetlenie kontynuowano negocjacje płacowe.  Ze strony pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli: Mariusz Kądziołka  - Prezes Zarządu Adrian Moliński - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych  Prezes M. Kądziołka  rozpoczął od prezentacji zawierającej propozycję zmian do tabeli płac oraz taryfikatora kwa...

Po uzgodnieniach płacowych w kluczowych Spółkach Grupy Kapitałowej również w Enea Serwis podjęto próbę uzgodnienia zasad polityki płacowej w 2019 r.  w tej Spółce. Zarząd Spółki  podczas negocjacji reprezentowali: Sławomir Bielecki - Prezes Zarządu, Piotr Bogusławski - Wicepr...

Po precedensie jakim było podpisanie 1 lipca 2019 r.  porozumienia płacowego w Enea S.A. ( efekt manifestacji przed siedzibą Enea SA -26.06.2019) również w Enea Operatorze podjęto kolejną próbę zawarcia porozumienia płacowego, kończącego spór zbiorowy, bez konieczności angażowania  i ponoszenia kosztów mediatora  z Ministers...

7.07.2019 Polowa Msza Święta w OW Bledzew
Dodano: 7 Lipiec 2019r. 20:24

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret” Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.  na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Bledzewie zorganizowało Mszę Świętą.  Liturgię w intencji Pracowników i Emerytów odprawił Duszpasterz Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda . Po Mszy organizatorzy przygotowali poczęstunek-...

5.07.2019 Mediacje w Enea Centrum
Dodano: 5 Lipiec 2019r. 12:44

W Poznaniu kontynuowano rozmowy w ramach sporu zbiorowego o charakterze płacowym w Enea Centrum (EC) Po zakończeniu etapu rokowań i spisaniu protokołu rozbieżności, zgodnie z ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych przeszliśmy do kolejnego etapu czyli mediacji. Liczyliśmy na to, że podpisanie porozumienia płacowego w Enea S.A. doprowadzi konstrukty...

W Enea Logistyka Pracownicy wybierali swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej. Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 czerwca 2019 r. Na ogólną liczbę uprawnionych 151 osób w wyborach wzięło udział 129 Pracowników Liczba głosów ważnych -121, liczba głosów nieważnych-1. Poszczególni kandydaci uzyskali następując...

Strona 6 z 14
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    następna »