Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 85

  W odpowiedzi MSP potwierdza  „priorytetowym projektem w 2008 r. jest przeprowadzenie nowej emisji akcji Spółki ENEA S.A. ,w trybie oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych.”      Po debiucie giełdowym   MSP „ zamierza” zbyć na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji z   akcje Skarbu Pa...

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA ,wspierając stanowisko Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność w zakresie Krajowego Planu Rozdziału Emisji CO2 na lata 2008-2012 ,wyraża swój stanowczy protest wobec projektu tego dokumentu. Stwierdzamy ,że projekt ww.rozporządzenia jest szkodliwy dla branży energetycznej, a w szczeg&oacu...

  W dniu 4.03.2008r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiej Solidarności. Główne tematy posiedzenia :   Bieżąca sytuacja w gorzowskich firmach . Relacjonowali , Marek Tymanowski – SE bordnetze Polska , Jerzy Hejbowicz – Kappa Polska   Drezdenko , Mariusz Kępiszak- ENEA   Operator OD Gorzów , Zbigniew Wilczyński &nd...

  W Poznaniu doszło do spotkania Zarządu Enea S.A. z przedstawicielami Związków Zawodowych .Spotkanie dotyczyło żądań   MZZP GE ENEA S.A.- HOLDING   i MOZ ZZit przy ENEA S.A .dotyczących procesu prywatyzacji Enea S.A. Przedstawiciele NSZZ Solidarność w związku z rozpoczęciem procesu prywatyzacji wystosowali następujące pisma :  ...

Nowy emeryt Stefan Idzi
Dodano: 1 Marzec 2008r. 11:22

         Przełożeni oraz współpracownicy  z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp pożegnali odchodzącego na zasłużoną emeryturę kol .Stefana Idziego. W ten sposób   ostatni z Klanu Idzich pożegnał się z energetyką .W pewnym okresie w Rejonie Gorzów pracowało trzech braci –Józef ,Kazimie...

  Rejon Dystrybucji Gorzów gościł   Komisję   Podzakładową naszego Oddziału .Członkowie KP przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia komisji, wysłuchali sprawozdania   z działalności od ostatniego zebrania oraz przyjęli w szeregi naszej 7 osób. Następnie dyskutowano nad następującymi tematami: -Sytuacja w spó...

  22.02.2008   Strony dialogu społecznego w Enea tj Przedstawiciele Zarządów   Enea  S.A, Enea-Operator sp.z o.o., przedstawiciele związków zawodowych podpisały uzgodnienie z którego wynika ,że działalność socjalna dla grupy kapitałowej będzie prowadzona przez Enea-Operator. Spółki z grupy kapitałowej zainteresowane wspó...

      14-15.02.2008 odbyło się w Pieczyskach Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Solidarność Enea Bydgoszcz. Udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 50 delegatów reprezentujących   wszystkie jednostki organizacyjne Oddziału Bydgoszcz. Podczas dwudniowego posiedzenia podsumowano działalność związku oraz poruszono wiele istotnych spraw dotyc...

    20-21.02.2008 We Frankfurcie n. Odrą obradował zespół sterujący ds. wprowadzenia programu współpracy przygranicznej „ Eurest w Regionach Transgranicznych nazwa Odra -Oder„   Głównym celem tego programu jest koordynacja transgranicznego rynku pracy. Zebrani zapoznali się z   następującymi prezentacj...

15.02.2008 odbył się Walny Zjazd Delegatów  Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność  Enea Oddział Zielona Góra. Głównym celem zjazdu było wybranie nowego przewodniczącego KP Zielona Góra (dotychczasowy przew.Jakub Kamyk w związku z awansowaniem na Członka Zarządu Enea -Operator złożył rezygnację z pełnionej funkcji) Delegaci obecni ...

  11.02.2008 odbyło się zebranie członków Komisji Wydziałowej NSZZ  Solidarność Energotrans. Zebrani członkowie wybrali nowego Przew. K.W. -Tadeusz Pastuszko. Dotychczasowy Przewodniczący Komisji Wydziałowej – Stanisław Cichoń rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron..      

Rezygnację z zajmowanego stanowiska członka Zarządu Enea-Operator sp.z.o.o. złożyli Longin Komołowski oraz Tadeusz Romel. Powołanie na człmnka Zarządu Enea-Operatora otrzymał Jakub Kamyk z Oddziału Dystrybucji Zielona Góra.

  Głównym tematem drugiego w tym roku posiedzenia ZRG była trudna sytuacja w Gorzowskim Szpitalu Wojewódzkim. Wprowadzany program restrukturyzacji bez liczenia się z pracownikiem ,nie respektowanie praw pracowniczych zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, dzielenie pracowników   na lepszych i gorszych to tylko niektóre z powodów we...

  1 .Rokowania nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Enea Operatora.   Zapoznano się z wynikami prac zespołów problemowych: - zespół ds. BHP i SIP –zgłoszono szereg uwag i odesłano do zespołu celem naniesienia   poprawek. -zespół ds. działalności socjalnej .Wiele dyskusji wywołał projekt Umowy o prowadzeniu...

  Pierwsze w tym roku posiedzenie ZR zdominowały sprawy   związane z bardzo trudną sytuacją w gorzowskich zakładach pracy .Najgorzej ta sytuacja przedstawia się w Szpitalu Wojewódzkim dlatego też członkowie ZR postanowili w trybie pilnym zwołać   następne posiedzenie poświęcone sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim. Omówiono projekty szkole...

Strona 5 z 6
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    następna »