Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 85

    Msza   święta w katedrze którą odprawił ks bp.Stefan Regmunt rozpoczęła tegoroczne obchody 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gorzowie Wlkp. Po mszy niepodległościowy korowód: ułani na koniach, marszałek Józef Piłsudski w bryczce, orkiestra i kompanie honorowe wojska i policji, harcerze z pochodniami ,poczty sztandar...

  W Poznaniu obradował Komitet Strajkowy. Podsumowano wyniki referendum ,które przywieźli na posiedzenie przedstawiciele 5 Oddziałów Dystrybucji: -W referendum wzięło udział 5907 z ogólnej liczby 7236 pracowników .tj.81,63% 5702 uczestników referendum opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku tj 96.53% Wystosowano ...

  Liczba pracowników – 997 (Enea Operator, Enea S.A. Energobud, Energotrans, BHU,    Elektrownie wodne) W referendum wzięło udział   -851 pracowników tj 85,4% uprawnionych do udziału w referendum Za strajkiem opowiedziało się -824 pracowników tj 96,8% uczestników referendum. Wyniki z innych Oddziałów  ...

  Członkowie ZR uzupełnili skład Prezydium o vakatujące stanowisko V-ce Przew. ZR.W tajnych wyborach funkcję tą powierzono kol.-Sławomirowi Steltmanowi. Wybrano również przedstawiciela ZR do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia-Marek Tymanowski. Do współpracy polsko-niemieckiej w ramach programów Odra-Oder i Eures-T wytypowano Zbyszka Kosińskiego i K....

  Referendum Strajkowe w Grupie Kapitałowej ENEA 5-6.11.2008 Ogólnopolska akcja protestacyjna w tym wielka pokojowa 12 tysięczna manifestacja energetyków w Warszawie 25 lipca 2008 nie przyniosła zmiany polityki w stosunku do sektora energetycznego. Pozorowany dialog z jednej strony i podejmowane w międzyczasie decyzje doprowadzają do nieodwracalnych zmian w polsk...

  W Katowicach obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Na spotkanie zaproszono przewodniczących Komisji Zakładowych, Międzyzakładowych, Podzakładowych. Podsumowano Manifestacje w Warszawie i Brukseli . Przewodnicząca SKE B.Gnyp– podziękowała wszystkim za determinację, mimo sezonu   urlopowego na manifestacji w Warsz...

  Tym razem nasi przedstawiciele spotkali się w Centrali Oddziału. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania , wysłuchaniu sprawozdania z działalności oraz przyjęciu kolejnych czterech osób w szeregi naszej organizacji członkowie komisji zgodnie z przyjętym programem zajęli się następującymi tematami: -zapoznano się z wynikami uzgodnień płacowych dotycz...

  W Poznaniu doszło do spotkania Prezydium Komitetu Strajkowego. Brak reakcji na żądania zabezpieczenia interesów pracowniczych w procesie prywatyzacji spowodował zaostrzenie akcji protestacyjnej. W dniach 5-6.11.2008 na terenie Grupy Kapitałowej Enea zostanie przeprowadzone Referendum Strajkowe. Powołano 5 Komitetów Referendalnych oraz ustalono treść pyt...

  Ponad 2000 członków „S” wraz z prze­wodniczącym Januszem Śniadkiem i abp. Tadeuszem Gocłowskim uczestniczyło w pielgrzymce do Watykanu z okazji 30­-tej rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża . Pielgrzymi z wielu regionów wzięli udział w audiencji generalnej, podczas której powitano delegację &bdqu...

17.10.2008-Nowy rencista -Jan Szydłowski
Dodano: 20 Październik 2008r. 11:08

  W   świetlicy Rejonu Dystrybucji Choszczno odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji przejścia na rentę kol. Jana Szydłowskiego. W spotkaniu uczestniczyli:-Dyrektor Rejonu ,koleżanki i koledzy oraz współpracownicy.   Były wspomnienia, kwiaty, życzenia oraz sympatyczna atmosfera. Koledze Jankowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia .  ...

  Wadowice były miejscem corocznego spotkania delegatów z całego Kraju. Region Gorzowski reprezentowało 3 delegatów –Jarosław Porwich, Zbigniew Szydłowski i Krzysztof Gonerski. Na ogólną liczbę 344 delegatów w zjeździe uczestniczyło 302. Msza święta w Bazylice Ofiarowania NMP rozpoczęła zjazd. Po mszy Przew. ”S” &ndash...

7.10.2008-Zawiązanie Komitetu Strajkowego.
Dodano: 12 Październik 2008r. 12:03

Dwie największe organizacje związkowe występujące w Enea -Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Solidarność i  Międzyzakładowy  Związek Zawodowy Pracowników  Grupy  Kapitałowej  Enea zawiązały wspólny Komitet Strajkowy .Komitet został powołany w celu obrony i wyegzekwowania praw do akcji pracowniczych oraz uzyskania ekwiwalentu dla...

27.09.-4.10.2008-Wyprawa do ziemi Faraonów.
Dodano: 6 Październik 2008r. 13:12

  Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność była organizatorem wycieczki do Hurghady w Egipcie. Po przylocie zakwaterowaliśmy się w Hotelu Alf Leila Wa Lejla. W Hurghadzie o tej porze roku temperatura w dzień wynosi ok.37 °C a w nocy ok.30°C więc mieliśmy okazję przedłużyć tegoroczne lato. W Egipcie   zawsze świeci słońce a Morze Czerwone o charakterysty...

  W Baranowie spotkali się przedstawiciele Enea S.A. ,Spółek Energotrans i Energoauto oraz reprezentatywnych Organizacji Związkowych.   Zawarto porozumienie trójstronne o przejściu pracowników Energoauto do spółki Energotans.   W porozumieniu zagwarantowano pracownikom łączonych spółek:- nie pogorszenie warunków pr...

24.09.2008-O prywatyzacji z Zarządem Enea S.A.
Dodano: 26 Wrzesień 2008r. 09:31

  W Baranowie doszło do spotkania związków zawodowych i Zarządu Enea S.A. Głównym tematem spotkania była prywatyzacja Enea S.A.NSZZ Solidarność z oburzeniem przyjęła informację Komisji Nadzoru Finansowego o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji:- serii A(akcje MSP),serii C(nowa emisja- dokapitalizowanie spółki)pomijając serię B(akcje pracownicze). ...

Strona 2 z 6
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    następna »