Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 217

W dniu 7 stycznia Wiesław Piosik zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Enei ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 r. Rezygnacja ta została złożona w związku z powołaniem ww. osoby z dniem 7 stycznia w skład zarządu spółki. Nowy zarząd Enea. Podziękowanie dla odwołanego zarządu Enea.

Dotarła do nas odpowiedź z Sekcji Kontroli Wewnętrznej Głównego Inspektoratu Pracy na skargę na działalność Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu z dnia 20.10.2015 r . Kierownik Sekcji Kontroli Jacek Okoń po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie potwierdził zasadności zarzutów stawianych OIP. Pan Okoń nie skontaktował się z pi...

K omisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea skierowała do zarządów grupy Enea pisma w sprawach: 1. Premii rocznej za 2015 r.: Na podstawie pkt. 7 Załącznika  21 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ENEA  wnosimy o niezwłoczne wypłacenie premii rocznej za rok 2015 do dnia 29 stycznia 2016 r. ...

5.01.2016 Ingres bp Tadeusza Lityńskiego
Dodano: 5 Styczeń 2016r. 22:08

W gorzowskiej katedrze odbyły się uroczystości związane z ingresem bp. Tadeusza Lityńskiego .Przed rozpoczęciem mszy św. bp Lityński modlił się przy znajdujących się w świątyni grobach swoich poprzedników: bpa Teodora Benscha i Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. Uroczystość rozpoczął a bp Celestino Migliore, który odczytał treść bulli papi...

Pismem z dnia 30.12.2015 r. Enea Centrum poinformowała nas , że zamierza powierzyć wykonywanie części niezbędnych prac na rzecz Spółki Pracownikom zatrudnianym przez Agencje Pracy Tymczasowej. ( Umowy śmieciowe) Kolejny raz podkreśliliśmy,że byliśmy i  jesteśmy przeciwni „umowom śmieciowym”. Wiemy ,że ta patologi...

Pracownicy z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. uznali za stosowne podziękować za „współpracę” odwołanemu zarządowi Enea S.A.: Nowy zarząd Enea S.A.

Rada Nadzorcza Enei ogłosiła w "Rzeczpospolitej" postępowania kwalifikacyjne na dwóch członków zarządu spółki. Jak wynika treści ogłoszenia, postępowanie kwalifikacyjne dotyczy stanowisk: członka zarządu ds. finansowych oraz członka zarządu ds. handlowych w związku z upływem z dniem 11.03.2016 r. aktualnej kadencji zarządu Enei. ...

Strona 15 z 15
« poprzednia     10    11    12    13    14    15