Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 24 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie odbyła się Msza święta w intencji ks. prałata Witolda Andrzejewskiego obchodzącego jubileusz 40 lecia kapłaństwa. Rodzina czterech biskupów, przedstawiciele duchowieństwa z całej Polski, poczty sztandarowe, delegacje Zarządu Regionów NSZZ Solidarność z  Gorzów Wlkp. i Zielonej Góry oraz   wielu gorzowian wzięło udział w uroczystościach z okazji 40-lecia święceń ks. prałata Witolda Andrzejewskiego. Wśród gości znalazł się były marszałek Sejmu Marek Jurek, który do duszpasterstwa księdza Andrzejewskiego dotarł w latach siedemdziesiątych i – jak mówi – jest w gronie wielu osób, które kapłanowi bardzo wiele zawdzięczają.

- Jeszcze nie uczestniczyłem w takim jubileuszu w tej diecezji w takim jubileuszu, gdzie czterech biskupów, tylu kapłanów i szereg znanych osób otacza jubilata – powiedział na początku mszy św. Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ks. biskup Stefan Regmunt

Więcej zdjęć-kliknij tutaj

Krótki życiorys ks. prałat Witolda Andrzejewskiego
Absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej, zagrał w 50 sztukach teatralnych. W roku 1966 zrezygnował z aktorstwa i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Po 6 latach studiów 18 czerwca 1972 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa gorzowskiego ks. Wilhelma Pluty.Przez 7 lat był wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp., organizując Duszpasterstwo Akademickie. Poprzez działalność w Duszpasterstwie Akademickim rozwijał myśl patriotyczną, młodzież poznawała najbardziej zakazane przez PRL fakty historyczne poprzez wykłady prowadzone przez niezależnych wykładowców, organizował spotkania z czołowymi opozycjonistami w kraju. Młodzież wzbogacała się duchowo poprzez studiowanie Pisma Świętego, rozmyślań biblijnych a także poznając zagadnienia z psychologii, socjologii, ekonomii.
Od roku 1980 jest ściśle związany z NSZZ Solidarność, w okresie Stanu Wojennego tj. 13. grudnia 1981 roku odczytał z ambony list protestacyjny do władz politycznych i wojskowych wszystkich proboszczów naszego miasta potępiający stan wojenny.
Po pacyfikacji Zakładów Mechanicznych URSUS, przesłuchiwany w prokuraturze. W latach 1982 – 1989 odprawiał Msze Św. za Ojczyznę i w intencji prześladowanych za działalność niepodległościową w gorzowskiej Katedrze, głosiciel patriotycznych kazań. Mieszkanie ks. Witolda było miejscem, gdzie zawsze mogli spotykać się działacze opozycji.
Ks. Witold Andrzejewski współorganizował, wspierał rodziny skazanych, internowanych, więzionych (Kalisz), internowanych (Głogów). Udzielał mieszkańcom Gorzowa Wlkp. wsparcia duchowego i materialnego.
Od roku 1980 jest do chwili obecnej kapelanem „ SOLDARNOŚCI” Regionu Gorzów Wielkopolski oraz Duszpasterzem Ludzi Pracy, jest także Kapelanem Światowego Związku Żołnierzy AK.
Ks. Prałat Witold Andrzejewski jest cenionym w kraju rekolekcjonistą. Jego 40-letnie bogate doświadczenie kapłańskie oraz patriotyczne autentyczne zaangażowanie w sprawy naszego kraju (ojciec został zamordowany w Katyniu) stawiają go jako wzór do naśladowania dla naszej młodzieży. Cała jego działalność patriotyczna, wychowawcza i społeczna była zwalczana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Od roku 1983 był inicjatorem i organizatorem wraz z młodzieżą Duszpasterstwa Akademickiego pieszych Pielgrzymek do Częstochowy. Zwany był Pielgrzymem Niepodległości.Ks. prałat Witold Andrzejewski zasłużył się w sposób wybitny poprzez swoje szczególne zasługi w sprawy niepodległości Polski. Jego działalność duszpasterska pozwoliła wychować wiele pokoleń młodzieży na prawdziwych patriotów i katolików, jego patriotyczna postawa oraz służba kapłańska spowodowała, że jest dzisiaj dla mieszkańców województwa lubuskiego prawdziwym wzorem i autorytetem.
W roku 2007 odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w naszym kraju.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2037 razy.