Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018r.
Drukuj

Do Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) Zarząd Operatora zakwalifikował 378 pracowników spółki(64 z OD Gorzów Wlkp.). Możliwość skorzystania z oferty mieli pracownicy zatrudnieni na wszystkich stanowiskach pracy – od stanowisk wykonawczych (elektromonterów, specjalistów) poprzez średnią kadrę zarządzającą do dyrektorów zakładów i oddziałów. Pozytywnie na ofertę zarządu odpowiedziało 180 osób ( 30 z OD Gorzów Wlkp.).   Zarząd Operatora zakwalifikował do programu 117 z nich (21 z OD Gorzów Wlkp.), w tym 66 kobiet(w OD Gorzów 14 kobiet).
Obecnie zawierane są z pracownikami porozumienia rozwiązujące umowy o pracę. Odchodzący pracownicy otrzymają od spółki rekompensatę uzależnioną od wysokości miesięcznego wynagrodzenia a pracę i okresu pozostałego do osiągnięcia wieku emerytalnego. Najprawdopodobniej zostaną one wypłacone w dwóch ratach - w tym i w przyszłym roku. Nie wiadomo jeszcze, czy odchodzący pracownicy zostaną objęci świadczeniami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz czy będą mogli korzystać z taryfy pracowniczej . Mimo wcześniejszych obietnic Zarząd Operatora nie zapewnił tego odchodzącym pracownikom.

Tym sposobem zlikwidowano 117 miejsc pracy w firmie osiągającej najlepsze wyniki od momentu jej powstania. Jeżeli za ten rok też osiągniemy rekordowe wyniki to w przyszłym roku należy się spodziewać następnych PDO.

Ciekawe ile kosztuje stworzenie nowych miejsc pracy?

No ale to już zmartwienie nie  panów prezesów tylko Urzędów Pracy.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1545 razy.