Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 26 Październik 2021r.
Drukuj

https://glos-enei.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/dobre-wyniki-finansowe-i-operacyjne-grupy-enea-po-i-polroczu-2021-r--wzrost-przychodow-i-wyzsza-produkcja-energii-elektrycznej

W I półroczu 2021 r. nasza Grupa wypracowała 9,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 736 mln zł – to wyniki lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zwiększyliśmy o blisko 16% zarówno wolumen produkcji energii oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym. Obniżeniu do poziomu 1,07 uległ wskaźnik długu netto/EBITDA (poprawa o 33%). Dostosowujemy swój model działania, włączając się w rozwój sektora OZE w Polsce i transformację branży energetycznej.

Szczegóły Raportu

Wcześniejsze wyniki Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 279 razy.