Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Styczeń 2021r.
Drukuj

W Enea Centrum zorganizowano spotkanie informacyjne, którego celem było przedstawienie projektu zmian struktury organizacyjnej w Departamencie Posprzedażowej Obsługi Klienta . Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym -stacjonarnie i wideo-konferencyjnym. Stronę związkową zapoznano z projektem nowej struktury organizacyjnej, którego uzasadnieniem jest reagowanie na zmieniające się  otoczenie biznesowe.  Podstawowym celem zmian jest wzrost zadowolenia klientów.

Stronę związkową interesowały skutki społeczne proponowanych zmian oraz termin ich wejścia w życie. Wejście nowej struktury planowane jest na 1 marca 2021 r. Jak nas zapewniono nowa struktura nie pociągnie za sobą skutków społecznych. Obecne zatrudnienie zostanie zachowane. Dla ok 7 % Pracowników zmieni się zakres obowiązków, ale zachowane zostaną dotychczasowe miejsca pracy. Stronie społecznej zostanie przesłany prezentowany dokument, ewentualne uwagi powinny zostać przesłane w ciągu dwóch tygodni.

Inne tematy zgłoszone przez stronę związkową na spotkaniu:

1. Grupowe ubezpieczenie i medycyna pracy. Dociera do nas uwagi, że dopiero co podpisana umowa z PZU jest realizowana. Zapisy umowy dotyczące refundacji niektórych świadczeń medycznych oraz zakresu medycynu pracy pozostają zapisami na papierze, w praktyce nie są realizowane. Rekalamacje kierowane do PZU pozostają bez odpowiedzi. Prośba o interwencję do osób władnych w PZU. Strona pracodawcy poprosiła o przesyłanie reklamacji i uwag dotyczących umowy z PZU.

2. Praca zdalna w miejscu zamieszkania. Niektórzy Pracownicy nie mają odpowiednich warunków do pracy zdalnej w domu, należy umożliwić im powrót do pracy stacjonarnej. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że taka możliwość istnieje, należy zgłosić temat bezpośredniemu przełożonemu. 

Wcześniejsze spotkania w EC     


Wiadomość tą wyświetlono 968 razy.