Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Styczeń 2021r.
Drukuj

Zgodnie z ustaleniami z pierwszego spotkania ds. dystrybucji  zespołu z 16 grudnia 2020 r. doszło do kolejnego spotkania zespołu. Ze względu na utrzymującą się pandemię koronawirusa spotkanie odbyło się na zasadzie wideokonferencji. Realizując ustaleniami z poprzedniego spotkania w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów  Enea Serwis i Enea Pomiary. Strona społeczna reprezentowana była przez przedstawicieli wszystkich najważniejszych związków zawodowych obszaru dystrybucji. Natłok obowiązków spowodował konieczność odbycia spotkania po godzinie 15 (druga zmiana) i ograniczenie długości jego trwania do półtorej godziny (strona społeczna przedłużyła spotkanie do dwóch godzin).

Posiedzenie zespołu otworzył Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Enea S.A. Marcin Pawlicki (przewodniczący zespołu), który po sprawdzeniu obecności i wymianie uprzejmości (życzenia noworoczne)oddał głos Prezesowi Enea Operatora Andrzejowi Kojro. Prezes Kojro krótko przedstawił założenia do  dokumentu przygotowanego przez Operatora, który następnie w postaci prezentacji slajdów przedstawiła Kier. Biura  Ds. Strategii Katarzyna Tomczak- „Realizacja założeń projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w zakresie dotyczącym Enea Operator jako operatora systemu Dystrybucyjnego”

W godzinnej prezentacji zapoznano nas z planami  jakie stawia przed  Operatorem zmieniająca się rzeczywistość  w branży energetycznej. Operator będzie musiał spełnić bardzo wysokie wymagania związane z: wskaźnikami jakościowymi, koniecznością inwestowania w starzejącą się sieć energetyczną- odtwarzanie sieci,  inteligentną siecią, inteligentnymi licznikami, kablowaniem sieci, cyfrową siecią łączności, polityką informacyjną dla klientów, OZE, mikro-instalacjami. Wszystkie podejmowane działania zmierzają do sprostania tym niełatwym wymaganiom i wyzwaniom. Do ich realizacji niezbędne jest odpowiednie finansowanie Operatora.  Prezentacja nie przedstawiała żadnych skutków społecznych związanych z transformacją sektora energetycznego, ani planów restrukturyzacji grupy.

Następnie przewodniczący zespołu Prezes Pawlicki oddał głos przedstawicielom spółek Enea Serwis i Enea Pomiary, którzy krótko odnieśli do przedstawionego materiału. Ogólnie Prezesi podkreślili: że czeka nas ciężki rok ale damy radę”.

Strona społeczna podkreśliła, że nie usłyszała zagrożeń dla Pracowników, które wynikałyby z realizacji nowej strategii. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że dla zarządów pierwszoplanową sprawą jest utrzymanie miejsc pracy, i wszystkie działania idą właśnie w tym kierunku. Strona związkowa widzi takie zagrożenia szczególnie dla Spółek z GK Enea, które większość swojej działalności opierają na zleceniach z Operatora (cała eksploatacja ma być prowadzona przez służby operatorskie). Dlatego kolejny już raz zasugerowaliśmy przejęcia Enea Serwis przez Operatora-poprosiliśmy o opinię w tym temacie. Usłyszeliśmy, że na ten moment nie jest planowane przejęcie, ale temat jest otwarty-wskazana byłaby rekomendacja Enei S.A.

Zwróciliśmy uwagę na niebezpieczeństwo zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w latach następnych. Podnieśliśmy również problemy związane z koniecznością szkoleń pracowników  w związku z wyzwaniami przed jakimi stoi nie tylko Operator. Cieszą nas deklaracje o braku zagrożeń dla miejsc pracy, jednocześnie zasygnalizowaliśmy tematykę negocjacji płacowych w 2021 r. (wzrost o poziom inflacji powinien być automatyczny).

Kolejne spotkanie zespołu planowane jest po poznaniu projektu nowej strategii sektorowej przygotowywanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Strategia ma uwzględniać sugestie z poszczególnych grup energetycznych.

Wczesniejsze spotkanie zespołu.


Wiadomość tą wyświetlono 626 razy.