Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Styczeń 2021r.
Drukuj
8.01.2021 Zmiany w radzie nadzorczej Enei
Dodano: 8 Styczeń 2021r. 08:55

Zarząd Enei poinformował, że 7 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej spółki i oraz powołania przewodniczącego RN.

Na mocy uchwały NWZ z dniem 7. 01.2021 w skład rady nadzorczej Enei X kadencji powołana została Dorota Szymanek.

Dorota Szymanek jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. W 2009 r. została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998-2006 pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Podatków Pośrednich. W latach 2006-2009 zajmowała stanowisko radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
W Narodowym Banku Polskim od 2009 r. była zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego, a od 2016 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Prawnego. Od 2010 r. jest członkiem Komitetu Prawnego działającego w ramach Europejskiego Banku Centralnego, a od 2016 r. - wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Prowadziła liczne szkolenia dla biegłych rewidentów i księgowych z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji w kraju i zagranicą (Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, FED, Bank Światowy, ISDA) z zakresu prawa finansowego, obrotu instrumentami finansowymi, papierów wartościowych.

Jednocześnie NWZ Enei Nadzwyczajne dokonało wyboru przewodniczącego rady nadzorczej, został nim Rafał Włodarski. Zastąpił on na tym stanowisku Izabelę Felczak-Poturnicką, która 5 stycznia zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej oraz członkostwa w radzie nadzorczej Enei.

Rada nadzorcza Enei pracuje obecnie w następującym składzie: Rafał Włodarski - przewodniczący (do tej pory pełnił funkcję członka rady), Roman Stryjski - wiceprzewodniczący, Michał Dominik Jaciubek - sekretarz, Dorota Szymanek, Mariusz Fistek, Paweł Andrzej Koroblowski, Ireneusz Kulka, Maciej Mazur, Piotr Mirkowski, Mariusz Pliszka-członkowie rady.

Wcześniejsze zmiany w RN Enea.

Źródło-CIRE.PL


Wiadomość tą wyświetlono 549 razy.