Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

 

Kolejny już raz w trybie wideokonferencji obradowało Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność. 

W trakcie spotkania omówiono sytuację w poszczególnych Grupach Energetycznych dotyczącą m.in:

- zaawansowania negocjacji płacowych na 2020 r.,
- koszarowania pracowników z związku z pandemią koronawirusa,
- zmian do ZUZP - taryfa pracownicza, ekwiwalent dla emerytów i rencistów oraz prosumentów.

Przedmiotem rozmów była także przyszła współpraca organizacji związkowych NSZZ Solidarność grupy Energa oraz PKN Orlen w związku z fuzją obu podmiotów. Przyjęto z niepokojem docierające do nas informacje związane z sytuacją finansową, w jakiej znajduje się obecnie Tauron i związanymi z tym zagrożeniami dla Pracowników.
Wypracowano stanowisko ws. niezależnego funkcjonowania Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego w ramach Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.


Przygotowano pismo do Ministerstwa Aktywów Państwowych  i Urzędu Regulacji Energetyki  ws. terminów wymiany legalizacyjnej liczników, przyłączania mikroinstalacji oraz wydawania warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
Posiedzenie zakończono propozycją zebrania uwag do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej, w celu wypracowania tekstu jednolitego PUZP, akceptowalnego przez całą stronę społeczną Zespołu Trójstronnego branży energetycznej.

Przyjęte stanowiska

Wcześniejsze zebrania KSE


 


Wiadomość tą wyświetlono 672 razy.