Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj
21.04.2020 Ochrona dróg oddechowych- wytyczne
Dodano: 21 Kwiecień 2020r. 11:57

Wytyczne dotyczące użytkowania indywidualnych środków ochronnych dróg oddechowych w ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z § 9 pkt 9, ust 3) i § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658 ze zmianami), w celu skutecznego realizowania zadań prewencyjnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii, pracownicy Spółki winni korzystać jednocześnie z indywidualnych środków ochrony osobistej dla dróg oddechowych oraz rękawiczek jednorazowych (dalej: środki ochronne) na niżej wskazanych zasadach.

I. Zaleca się Pracownikom Spółki do bieżącego stosowania niżej wskazanych środków ochronnych:

- maseczki jednorazowego użytku tzw. maseczka chirurgiczna,

- maseczki materiałowe wielokrotnego użytku,

-maski jednorazowego użytku,

-maski wielokrotnego użytku z filtrem lub bez filtra,

-odzież ochronną, w skład której wchodzi hełm ochronny ze zintegrowaną osłoną twarzy, w tym ust i nosa,

-rękawiczki jednorazowe

II. Zgodnie z § 18 wskazanego powyżej Rozporządzenia wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa na określonych w nim warunkach, w szczególności zobowiązani do tego są Pracownicy Spółki wykonujący:

1. Bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

2. Obowiązki służbowe związane z przemieszczaniem się wspólnie jednym pojazdem.

3. Prace w miejscach ogólnodostępnych.

W powyższych warunkach, pracownicy są zobowiązani do jednoczesnego użycia rękawiczek jednorazowych. Pracownik jest zobowiązany do prawidłowego używania, w tym przeprowadzania dezynfekcji wykorzystywanych przez siebie środków ochronnych.

III. Środek ochronny jednorazowego użytku w postaci maseczki należy stosować korzystając z poniższych zasad:

1. Przed jego nałożeniem należy umyć ręce mydłem i wodą, lub środkiem dezynfekcyjnym.

2. Zakładając środek ochronny należy:

a) przyłożyć starannie do twarzy,

b) zakryć usta i nos w całości,

c) przymocować do głowy i/lub szyi za pomocą pasków lub gumek,

d) jeżeli są mocowane za pomocą uchwytów do uszu, założyć oba uchwyty na uszy,

e) upewnić się, że między twarzą a maseczką nie ma żadnych przerw.

3. Nie powinno się dotykać środka ochronnego podczas jego używania. W razie dotknięcia należy, umyć ręce mydłem i wodą, lub środkiem dezynfekcyjnym.

4. W przypadku, gdy środek ochronny zrobi się wilgotny należy go wymienić na nowy.

5. Aby zdjąć środek ochronny, należy:

a) nie dotykając jego przedniej części, chwycić od tyłu za wiązanie i rozwiązać je, lub zdjąć gumki mocujące z głowy,

b) jeśli środek ochronny mocuje się za uszy, to zacząć po kolei zdejmować każde łączenie/uchwyt,

c) nie dotykając przodu maseczki; trzymać ją za uchwyty i zdjąć z twarzy.

6. Zużyty środek ochronny należy wyrzucić do zamykanego pojemnika/worka na odpady zmieszane.

7. Następnie należy umyć ręce mydłem i wodą oraz zastosować środek dezynfekcyjny.

IV. Środki ochronne wielokrotnego użytku:

1. Przy ich zakładaniu, noszeniu i zdejmowaniu stosujemy zasady analogiczne jak dla środków ochronnych jednorazowego użytku.

2. Dezynfekcji materiałowego środka ochronnego dokonujemy poprzez pranie i prasowanie.

3. W zależności od materiału z jakiego jest wykonany, należy prać w temperaturze od 50⁰C do 80⁰C przez czas minimum 30 minut.

4. Środek ochronny wykonany z flizeliny, należy wyjałowić w piekarniku w temperaturze 70⁰C przez czas minimum 30 minut.

5. Jeżeli do środka ochronnego dołączona jest instrukcja użytkowania, należy postępować zgodnie z jej zapisami.

6. W przypadku braku pewności, czy dany środek ochronny jest wielokrotnego użytku, traktujemy ten środek jako jednorazowy.

7. Środek ochronny w postaci hełmu ochronnego ze zintegrowaną osłoną twarzy, w tym ust i nosa, stanowiącego część odzieży ochronnej, dezynfekujemy poprzez mycie i spryskanie tego hełmu środkiem dezynfekcyjnym.

V. Postępowanie ze zużytymi środkami ochronnymi i rękawiczkami, gospodarka odpadami:

1. Środki ochronne i rękawiczki stosowane przez osoby zdrowe w miejscu pracy powinny być wrzucane do zamkniętego pojemnika/worka na odpady zmieszane.

2. Zaleca się, aby środki ochronne i rękawiczki będące odpadem zostały uprzednio zebrane w worek przeznaczony na ten cel; w miarę możliwości worek należy spryskać środkiem dezynfekcyjnym.

3. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać.

4. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego.

VI. Wytyczne zostały przyjęte przez Sztab kryzysowy ENEA Operator Sp. z o.o. w dniu 17.04.2020r. i obowiązują w czasie trwania obowiązku, o którym mowa w §. 18 wskazanego powyżej Rozporządzenia.
 

Obostrzenia w czasie epidemii w najczęściej zadawanych pytaniach i odpowiedziach

1. W sklepie mamy 6 kas. Ale tylko 3 są czynne. Ilu klientów może znajdować się w sklepie?

Według nowych zasad, które wchodzą w życie od 20 kwietnia liczba klientów mogących robić zakupy jest uzależniona od metrażu sklepu. W lokalach do 100 m kw. Jednocześnie mogą robić zakupy 4 osoby na jedną kasę; powyżej 100 m kw. - 1 osoba na 15 m kw. powierzchni sklepu. Należy jednak pamiętać, że nadal w godzinach między 10:00– 12:00 zakupy mogą robić wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia.

2. Czy sklepy mają obowiązek zapewnić rękawiczki dla klientów? Zgodnie z rozporządzeniem, obiekty handlowe lub usługowe mają obowiązek zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

3. Moja córka ma 17 lat. Czy może wyjść z domu po najpotrzebniejsze zakupy? Tak. Od 20 kwietnia osoby powyżej 13. roku życia będą mogły przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej.

4. Czy mogę iść na spacer do lasu do parku? Tak, od 20 kwietnia będzie można udać się na krótki spacer do parku i lasu.

5. Czy będę mógł pójść z dzieckiem na plac zabaw? Nie. Place zabaw, ogródki jordanowskie, ogrody botaniczne i zoologiczne pozostają zamknięte.

6. Czy wychodząc z domu z żoną/mężem, osobą z którą mieszkam muszę zachować 2 metrowy odstęp? Tak. Nawet małżonkowie i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym powinny przemieszczać się w odstępie 2 metrów. Z obowiązku utrzymania właściwej odległości od drugiej osoby zwolnieni są opiekunowie dzieci do 13 roku życia lub osób niepełnosprawnych.

7. Czy jadąc samochodem osobowym muszę być sam w pojeździe? Nie, aczkolwiek należy pamiętać, że w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

8. A ile osób może podróżować w pojeździe pogotowia energetycznego? Tyle osób ile miejsc. Ograniczenie natomiast występuje w przypadku podróżowania (także służbowego) pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wtedy obowiązuje zasada zajęcia w pojeździe maksymalnie połowymiejsc siedzących.

9. Czy mogę zawieźć samochód służbowy na myjnię? Niestety nie.

10. Czy w taksówce mogą jechać dwie osoby plus kierowca? Tak. Ograniczenie natomiast występuje w przypadku podróżowania ( także służbowego ) pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wtedy obowiązuje zasada zajęcia w pojeździe maksymalnie połowy miejsc siedzących.

11. Co do zasady hotele będą zamknięte, ale czy będzie można z nich korzystać podczas wyjazdów służbowych? W czasie epidemii, co do zasady, wszystkie wyjazdy służbowe w spółce zostały zawieszone lub odwołane. Zgodnie z przepisami z pobytu w hotelach mogą korzystać jednak osoby nocujące w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych.

12. Od 16 kwietnia w przestrzeni publicznej należy mieć zasłonięte usta i nos. Czy także podczas wykonywania obowiązków służbowych będę musiał przestrzegać tej zasady? Należy mieć zasłonięte usta i nos w każdym miejscu publicznym. W naszym zakładzie pracy w czasie pracy, o ile nie obsługujemy bezpośrednio interesantów lub klientów, nie musimy zakrywać ust i nosów.

13. Czy w celu zasłonięcia nosa i ust koniecznie muszę użyć maseczki? Do zasłonięcia nosa i ust można wykorzystać chustę, szalik, komin lub bandanę, maski lub maseczki.

14. Czy prowadząc samochód muszę zasłaniać nos i usta? Obowiązek dotyczy pojazdów samochodowych, którymi poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. Wówczas należy zakryć usta i nos. Natomiast obowiązek ten nie dotyczy dzieci do ukończenia 4. roku życia oraz kierującego wykonującego zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Taka sytuacja dotyczy miedzy innymi kierowców autobusów.

15. W jakiej sytuacji mam obowiązek odkrycia ust i nosa? Wprowadzono obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia tożsamości danej osoby oraz na żądanie innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych (w tym dla identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby).

16. Mieszkam w budynku wielorodzinnym na zamkniętym osiedlu. Czy poruszając się po jego terenie również muszę zakrywać nos i usta? Obowiązek zakrywania nosa i ust obejmuje także teren nieruchomości wspólnych (czyli grunty oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali).

17. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie zamknięcia placówek oświatowych? Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci do 8 roku życia, mającym ubezpieczenie chorobowe. Świadczenie mogą otrzymać również rodzice dzieci orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 16, rodzice dzieci z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 18, a także oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

18. Na czym polega kwarantanna? Osoba przebywająca na kwarantannie ma całkowity zakaz opuszczania miejsca odbywania kwarantanny. Nie ma możliwości wyjścia na spacer z psem, czy pójścia po zakupy. Przestrzeganie zasad kwarantanny podlega kontroli służb mundurowych.

19. Czy istnieje możliwość odbycia kwarantanny w innym miejscu niż własny dom, czy mieszkanie? Kwarantannę ustawową odbywa się w miejscu wskazanym w decyzji o obowiązku odbywania kwarantanny, aczkolwiek w praktyce najczęściej jest to adres miejsca zamieszkania.

20. Gdzie należy się zgłosić, jeśli zaobserwuję u siebie objawy koronawirusa? Należy niezwłocznie zadzwonić na ogólnodostępny numer 800 190 590 albo bezpośrednio powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

 Inne ustalenia z Operatora

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1122 razy.