Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, po raz pierwszy w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE).
Przedmiotem obrad było między innymi:
1. Relacja z odbytego również za pomocą wideo spotkania Zespołu Trójstronnego do spraw branży energetycznej. Wobec zarejestrowania Związku Pracodawców Energetyki, przygotowano pismo, w którym strona społeczna zadeklarowała swoją gotowość do przystąpienia do rozmów w pełnym składzie Zespołu Trójstronnego. Podano skład osobowy przedstawicieli KSE dedykowanych do zespołu, który zajmie się negocjowaniem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Energetyki.
2. Apel do Rządu RP.
Przez wzgląd na obecną sytuację pandemiczną, uzgodniono treść apelu skierowanego do Rządu RP o jak najszybsze podjęcie konkretnych działań, zmierzających do utworzenia „tarczy dla energetyki”, mającej na celu choć częściową rekompensatę strat ponoszonych w związku z pandemią.
3. Zespół roboczy do spraw bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Przygotowano pismo do Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczące powołania zespołu roboczego, którego celem będzie dokładne przeanalizowanie zapisów znajdujących  w Rozporządzeniu z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
4. Sytuacja w Energa.
Omówiono niepokoje Pracowników Grupy Energa w związku z planowaną fuzją tej grupy z PKN Orlen.

Tarcza Energetyczna

Posiedzenia Rady KSEWiadomość tą wyświetlono 894 razy.