Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Maj 2020r.
Drukuj
2.04.2020 Zasiłek opiekuńczy nowe zasady.
Dodano: 2 Kwiecień 2020r. 10:38

Przyjęte w dniu 31 marca br. przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zmiany te polegają na:

-wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,

-przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat,

-przyznaniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodzicom, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą); jeśli z powodu COVID-19 nie może opiekować się dzieckiem.

-Rozszerzenie uprawnień na rodziców dzieci niepełnosprawnych

-Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci: -do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,-do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;-pełnoletnich niepełnosprawnych w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Niezmieniony pozostaje sposób wnioskowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

-wymagane jest  złożenie Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły ( oświadczenie w załączniku)

-skan wypełnionego oświadczenia należy przesłać na adres: zasilki@enea.pl - prosimy o przekazywanie wniosku w momencie rozpoczęcia opieki, oraz poinformowanie swojego przełożonego o złożeniu wniosku,

-oryginał Oświadczenia pracownik zobowiązany jest przekazać do obsługującej pracownika Rachuby Płac bezpośrednio po powrocie do pracy.

Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres.

 Zasiłek uprawnia do 14 dni roboczych opieki – w oświadczeniu należy wpisać dni robocze. Nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Wzór Oświadczenia

 

 

 

 

 

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 475 razy.