Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Maj 2020r.
Drukuj

Na wideokonferencji doszło do kolejnego spotkania Sztabu kryzysowo-koordynacyjnego ENEA Operatora ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele związków zawodowych.  Otwierając spotkanie prezes A. Kojro przywitał wszystkich i po swoje krótkiej  wypowiedzi oddał głos członkom zarządu i Dyrektorów Departamentów. Poinformowano nas o posiedzeniu sztabu kryzysowego na poziomie Ministerstwa Klimatu (naszego nowego właściciela). Po tym spotkaniu sztab kryzysowy wycofał się z pomysłu indywidualnych porozumień z Pracownikami Departamentu Zarządzania Ruchem. Decyzje dotyczące postępowania w przypadku pojawienia się przypadków zarażenia koronawirusem Pracowników Grup Energetycznych mają zapaść na poziomie ministerialnym. Na ten moment ograniczone są prace eksploatacyjne ( z wyłączeniem tych które związane z usuwaniem, zapobieganiem awarii -decyzja o zakresie prac w gestii Dyr. Oddziałów). W przypadku stwierdzenia przypadku zarażenia wstrzymane zostaną wszelkie prace eksploatacyjne na danym terenie.  Pracodawca rozważa też przejście wszystkich pracowników służb ruchu na system 12 godzinny (równoważonym czas pracy).

Poinformowano nas, że  1% funduszu nagród wynikający z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy za pierwsze dwa kwartały tego roku ma zostać przeznaczony przede wszystkim dla  Pracownikom którzy byli bezpośrednio narażeni na zarażenie się  wirusem COVID-19. Strona pracodawcy przekazała statystyki pokazujące ilu Pracowników pracuje zdalnie, rotacyjnie i tradycyjnie.

W przypadku stwierdzenia przypadków zarażanie koronawirusem może wystąpić konieczność skoszarowania Pracowników. Pracodawca zastanowi się nad  ewentualnym sposobem wynagradzania skoszarowanych Pracowników.

Podkreślono, że wszelkie rozwiązania muszą dotyczyć wszystkich Pracowników i nie można ich dzielić na ważnych i mniej ważnych. Czynione są starania związane z uzyskaniem adresów lokali w których przebywają osoby zakażone lub na kwarantannie. Pozwoliłoby to uniknąć ewentualnego kontaktu z takimi osobami przez naszych Pracowników. Ze strony pracodawcy pojawiła się prośba o wzięcie udziału w zespole który ma wypracować wspólna odezwę do Pracowników. W ty celu powołany zostanie zespół redakcyjny.
 

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.

Aktualna lista zachorowań w Polsce


Wiadomość tą wyświetlono 1319 razy.