Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Maj 2020r.
Drukuj

Podczas procedowania ustawy „Tarcza antykryzysowa” w sposób niezapowiedziany i bez konsultacji, na wniosek Klubu Parlamentarnego PiS, wprowadzone zostały zmiany dające prawo odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z nimi można odwołać członka rady nie tylko z powodu stwierdzenia kłamstwa lustracyjnego, ale praktycznie z każdego innego jaki Premier uzna za właściwy. Nowelizacja daje mu w tym zakresie całkowitą dowolność - napisał do Prezydenta Andrzeja Dudy w imieniu NSZZ Solidarność Piotr Duda, przewodniczący Związku. Zwrócił się o jednoznaczne stanowisko i interwencję na etapie prac w Senacie.

 

Przyjęta nowelizacja ustawy o rozwiązaniach związanych z COVID-19, wprowadzająca kilka istotnych zmian dla branży paliwowo-energetycznej.

Zmiany dotyczą m.in. odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorstw energochłonnych, legalizacji liczników, badań technicznych urządzeń, uprawnień do eksploatacji oraz stacji ładowania aut elektrycznych.

Znowelizowana ustawa przewiduje między innymi:

-Odroczenie badań technicznych na 6 miesięcy. Odroczenie może nastąpić pod warunkiem, że w urządzeniu nie wprowadzano zmian i że, zdaniem eksploatującego, nie zagraża ono zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku.

-Odroczenie legalizacji liczników na 6 miesięcy. Odroczenie może nastąpić pod warunkiem, że w urządzeniu nie wprowadzano zmian i że, zdaniem eksploatującego, spełnia ono wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz nie zagraża ono dokładności pomiarów, zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku.

-Uprawnienia energetyków zachowują ważność. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci i urządzeń energetycznych, których świadectwa kwalifikacyjne tracą ważność pomiędzy 1 mara a 30 czerwca, będą mogły nadal wykonywać swoje zadania. Ważność świadectw automatycznie przedłużyć się do końca roku.

Tarcza antykryzysowa

Uwzględniono postulat NSZZ Solidarność

Prezedent podpisał ale skierował do Trubunału.

 


Wiadomość tą wyświetlono 481 razy.