Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 07 Lipiec 2020r.
Drukuj

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ Solidarność domaga się aby propozycje rządowy pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa uwzględniły spółki z sektora paliwowo-energetycznego. Pozostawienie tej gałęzi przemysłu samej sobie może zagrozić bezpieczeństwu państwa.

Związkowcy w stanowisku adresowanym premiera Mateusza Morawieckie podkreślają, że wszelkie programy naprawcze będą musiały opierać się o bezpieczne dostawy taniej energii. Dlatego w ich ocenie konieczne jest zawieszenie wszelkich administracyjnych barier dla krajowych nośników energii.

Spadek wskaźników rozwoju gospodarki globalnej wywrze wpływ na gospodarkę krajową, co spowoduje znaczący spadek zapotrzebowania na energię elektryczną.

„ Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie zmniejszenie produkcji energii przez elektrownie węglowe, a więc również obniżone zapotrzebowanie ze strony energetyki konwencjonalnej na to paliwo. Jednocześnie, zarówno spółki sektora wydobywczego, jak i energetycznego wciąż zobowiązane są do regulowania swoich zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów, instytucji i osób prywatnych. Uwzględniając wszystkie wymienione czynniki, należy przyjąć, że bez interwencji Rządu RP polskiemu górnictwu i energetyce zagrozi upadłość” - czytamy w piśmie skierowanym do premiera i ministrów.

Zdaniem strony związkowej, konieczna jest "rewizja procesów globalizacyjnych, które prowadzą do istotnego ograniczenia krajowego przemysłu kosztem zwiększenia zależności od importu". Ponadto obecna sytuacja "stanowi wystarczającą podstawę do zawieszenia regulacji unijnych (podobnie jak dla sektora bankowego i motoryzacyjnego)".

W piśmie przypomniano, że Solidarność od lat postuluje ograniczenie wymiaru obciążeń publicznoprawnych dla przedsiębiorstw górniczych i energetycznych, zaś negatywne perspektywy, jakie rysują się przed spółkami wydobywczymi oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej, a także spółkami okołogórniczymi i okołoenergetycznymi, powinny stanowić ostateczny argument na rzecz zawieszenia lub całkowitej likwidacji niektórych obciążeń.

Związkowcy zaapelowali do szefa rządu o podjęcie natychmiastowych działań łagodzących skutki kryzysu związanego z pandemią koronawirusa i stworzenie warunków odbudowy górnictwa i energetyki w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i gospodarki. Jednocześnie podkreślili, że domagamy się równego traktowania podmiotów gospodarczych bez względu na ich potencjał.

„Od tego, jak zareaguje rząd, zależy dziś przyszłość setek tysięcy osób zatrudnionych w spółkach górniczych i energetycznych oraz firmach kooperujących” czytamy w piśmie.

Źródło -CIRE.PL

TYSOL

Rząd uwzględnił część postulatów S


Wiadomość tą wyświetlono 774 razy.